W listopadzie koncern Volkswagen dostarczył klientom na świecie 995.900 samochodów. Oznacza to wzrost o 11,1 % w porównaniu z tym samym miesiącem zeszłego roku. „Listopad był udany dla naszych największych marek, znacznie wzrosły dostawy aut do klientów. Nie tylko w Chinach, ale we wszystkich regionach na świecie, nasze marki odnotowały solidny wzrost. Liczba dostaw samochodów osobowych koncernu była w listopadzie znacznie większa niż średnia dla całego rynku”, stwierdził Fred Kappler, Szef Działu Sprzedaży Koncernu Volkswagen AG. „Dzięki udanemu drugiemu półroczu osiągniemy bardzo dobre wyniki w całym 2017 roku”, dodał Kappler.

W ciągu 11 miesięcy, marki należące do koncernu dostarczyły klientom w Europie 4 miliony samochodów (+ 3,3 procenta). Z tej liczby klientom w Europie Zachodniej przekazano w listopadzie 295.400 aut (+4,6 procenta). W Niemczech liczba dostaw wyniosła 112.200 egzemplarzy (+7,3 procenta). Na ten wynik pozytywny wpływ miały m.in. subwencje na zakup aut ekologicznych. W Europie Środkowej i Wschodniej od początku roku obserwowano wysoki popyt na samochody koncernu. W listopadzie nabywcy w tym regionie odebrali 69.400 nowych samochodów, czyli o 15,7 procenta więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Również Volkswagen Group Polska może mówić o dobrym miesiącu. Spółka dostarczyła 12,700 samochodów, co daje wzrost o +7,4 procenta w stosunku do listopada 2016 roku. Jednocześnie od początku roku zarejestrowano 131,280 samochodów marek wchodzących w skład Volkswagen Group Polska. Stanowi to wzrost o 17,75 procenta w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

W Ameryce Północnej koncern dostarczył w listopadzie o 2,1 procent więcej samochodów. Od początku roku w regionie tym znalazło nabywców 884.900 pojazdów (+4,7 procent). Rosnący trend jest widoczny także na rynku południowoamerykańskim. Skorzystały na tym w listopadzie przede wszystkim marki koncernu Volkswagen dostarczając klientom 47.800 samochodów (+35,8 procent). Największy udział w tym dobrym wyniku miały Brazylia (+41,7 procent) i Argentyna. Od początku roku koncern odnotował w Ameryce Południowej 25,5 procentowy wzrost dostaw.

Od stycznia do listopada w regionie Azji i Pacyfiku koncern dostarczył do klientów 4 miliony samochodów. Jest to równoznaczne ze wzrostem o 3,0 procent w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. W listopadzie wzrost dostaw w tym regionie wyniósł 14,8 procent, głównie za sprawą największego rynku – Chin (wynik lepszy o 15,3 procent). Z powodu znacznej poprawy wyniku w drugiej połowie roku koncern do końca listopada dostarczył chińskim klientom ponad 3,7 miliona aut (+3,7 procen