Grupa Poczty Polskiej będzie mogła już świadczyć pełen pakiet ubezpieczeń pocztowych. Komisja Nadzoru Finansowego przyznała Poczcie licencję na utworzenie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Oznacza to, że Grupa Poczty Polskiej może wreszcie zacząć budować swoją pozycję na tym rynku.

Celem utworzenia Towarzystwa jest wzrost sprzedaży Grupy Poczty Polskiej w obszarze usług finansowych. Oferta ubezpieczeń życiowych będzie sprzedawana przy wykorzystaniu wszystkich kanałów dystrybucji Grupy Poczty, co daje Pocztowemu TUnŻ unikalną przewagę konkurencyjną i możliwość dotarcia do klientów, którzy obecnie nie korzystają z ubezpieczenia na życie. Zbudowanie silnych ubezpieczeń na życie wpłynie na zwiększenie wartości Grupy Poczty Polskiej.

– „Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem licencji pocztowemu TUnŻ. Dla nas jest to potwierdzenie, że Poczta Polska traktowana jest jako wiarygodny podmiot, który jest gwarantem bezpieczeństwa i rzetelności, tak istotnych w branży ubezpieczeniowej” – podkreślił Jerzy Jóźkowiak, prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Utworzenie Pocztowego TUnŻ umożliwi dostarczenie klientom Poczty Polskiej kompleksowej oferty ubezpieczeń na życie w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie dla podmiotów wchodzących w skład Grupy Poczty Polskiej, a z czasem dla podmiotów spoza Grupy, ubezpieczenia na życie kredytobiorców oferowane klientom Banku Pocztowego, ubezpieczenia na życie terminowe oferowane klientom Poczty, ubezpieczenia na życie i dożycie dla klientów Poczty Polskiej i Banku Pocztowego.

Pocztowe TUnŻ rozpocznie działalność z początkiem Nowego Roku, a jego działalnością kierować będzie Pan Artur Olech, Prezes Zarządu Pocztowego TUnŻ.

źródło: Poczta Polska