To bardzo ważny numer!  828 828 828 – zapamiętaj go lub zanotuj! To System Zastrzegania Kart Płatniczych. Pozwala on na szybsze i bardziej efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych, nawet jeśli jej posiadacz nie zna numeru telefonu do własnego banku!

Dzwoniąc pod nr (+48) 828 828 828 można z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych zastrzec utraconą kartę. Zautomatyzowana infolinia IVR wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy.  Posiadacz kart po wybraniu nazwy banku zostanie przekierowany do właściwej infolinii.  Komponent rozpoznawania mowy rozpoznaje każdą nazwę banku na wszelkie, powszechnie wykorzystywane sposoby wypowiadania danej nazwy – uwzględnia skróty, pełne formy, pominięte słowa w pełnej nazwie, a w przypadku nazw banków o niepolskim brzmieniu będzie umożliwiał rozpoznawanie nazwy w oryginalnym języku.  System będzie samoczynnie douczać się po każdej  rozmowie a portal głosowy może prowadzić obsługiwać równolegle wiele rozmów połączeń.

Numer (+48) 828 828 828  jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ułatwia kontakt  z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotna rolę. Jedynym ponoszonym kosztem jest koszt połączenia z infolinią, zgodny z tabela opłat operatora.

FAQ

  • Jak działa System Zastrzegania Kart?

Głównym komponentem Systemu jest Portal głosowy, czyli system IVR wyposażony w technologie automatycznego rozpoznawania i syntezy mowy, który pozwala posiadaczom kart na głosowe wybranie Banku, na infolinię którego System dokona przekierowania rozmowy.

  • Czy usługa jest płatna?

Usługa jest bezpłatna. Jedyny ponoszony koszt to koszt połączenia telekomunikacyjnego – zgodnie z tabelą opłat swojego operatora telekomunikacyjnego.

  • Ukradziono mi kilka kart płatniczych z różnych Banków. Czy mogę zastrzec je wszystkie na raz?

Nie. Użytkownik w czasie jednego połączenia może zastrzec karty tylko jednego Banku. By zastrzec kartę innego Banku, Użytkownik musi ponownie połączyć się z Systemem.

  • Jakie dane muszę podać?

System Zastrzegania Kart nie zada żadnego innego pytania niż o nazwę Banku, w którym Użytkownik posiada kartę płatniczą. Nie zapyta o imię, nazwisko, PESEL, ani żadną inną daną.

  • O co zapyta mnie pracownik banku przyjmujący zgłoszenie?

Po uzyskaniu połączenia z osobą przyjmującą zgłoszenie należy podać dane, o które zostaniemy poproszeni przez pracownika Banku. Dane te są potrzebne do prawidłowej identyfikacji zarówno klienta jak i karty, której zastrzeżenie chcemy zgłosić.

  • Czy System działa za granicą?

Tak, do numeru wystarczy dodać prefiks dla Polski (+48)

  • Czy rozmowa jest nagrywana?

Tylko częściowo. System nagrywa rozmowę od połączenia się Użytkownika z Systemem do przekierowania Użytkownika do Banku. Rozmowa pomiędzy Użytkownikiem a Bankiem nie jest nagrywana przez System.

  • Kto jest operatorem systemu?

Operatorem systemu jest Związek Banków Polskich.

Związek Banków Polskich uruchomił System Zastrzegania Kart 1 stycznia 2014 r.

Pozwala on na szybsze i bardziej efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych, nawet jeśli jej posiadacz nie zna numeru telefonu do własnego banku.

Operatorem sytemu jest ZBP. System powstał dzięki zaangażowaniu NBP. Partnerami Systemu są: MasterCard, Visa i Exatel, First Data.

System Zastrzegania Kart służy dalszej popularyzacji posługiwania się kartami i rozwojowi obrotu bezgotówkowego w Polsce. W chwili obecnej do Systemu przystąpiły banki, posiadające łącznie ponad  70 proc. rynku kart płatniczych w Polsce.  Kolejne instytucje deklarują natomiast akcesję wkrótce przystąpienie do Systemu.

źródło: Związek Banków Polskich