enelmed W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku najważniejszym celem ENEL- MED-u było pozyskanie finansowania na realizację planu inwestycyjnego, ogłoszonego w strategii rozwoju Spółki na lata 2014-2016. ENEL-MED osiągnął ten cel zawierając umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. (spółki zależnej od Emitenta), w skład której wchodziło 7 placówek diagnostycznych zlokalizowanych w Wołominie, Łomży, Poznaniu, Koninie, Lublinie, Mielcu oraz w Szpitalu Bielańskim. Cena sprzedaży 100% udziałów została ustalona na 59 mln zł. Spółka wykorzystała wyjątkową okazję rynkową i zdecydowała się na sprzedaż 11% przychodów,  generujących 22,5 mln przychodów rocznie (dane z 2013) za 2,8 krotność rocznych przychodów z tego tytułu. Dzięki tej transakcji firma pozyskała niezbędne na inwestycje środki finansowe w najkorzystniejszy z możliwych sposobów, bez rozwadniania akcjonariatu czy zaciągania pożyczek bankowych.

ENEL-MED nadal wykonuje badania z zakresu diagnostyki obrazowej w obu szpitalach Spółki zlokalizowanych w Warszawie: w Szpitalu Centrum, Szpitalu Zacisze oraz w przychodni wieloprofilowej w Gdańsku.

Zamierzamy w dalszym ciągu rozwijać diagnostykę obrazową, czemu służy zakup sprzętu diagnostycznego najnowszej generacji: 4 rezonansów magnetycznych oraz 12 aparatów USG (system rezonansu magnetycznego Optima MR 360 Advance, trzech systemów rezonansu magnetycznego Signa HDxt 3,0 GoldSeal, jedenastu ultrasonografów Voluson S6 i ultrasonograf Voluson E6). Pierwszy rezonans magnetyczny Optima MR 360 Advance 1,5 Tesli już funkcjonuje w  warszawskim Szpitalu Zacisze – mówi Jacek Rozwadowski, Wiceprezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.

W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku Spółka osiągnęła 155,5 mln zł przychodu, z czego 50,5 mln zł w trzecim kwartale br. Na osiągnięty wynik w trzecim kwartale w dużej mierze wpłynął 21% wzrost w obszarze abonamentów, stanowiących 70% w strukturze przychodów Spółki oraz 19% wzrost w obszarze szpitali.

Na osiągnięty wzrost w Pionie Szpitali wpłynęło zatrudnienie nowego menedżera, odpowiedzialnego za ten obszar, wdrożenie nowych działań w obu szpitalach ENEL-MED takich jak: monitoring poziomu skierowań wewnętrznych  w przychodniach, rekrutacja nowych operatorów, dopracowanie procesów obsługowych,  oraz zacieśnienie współpracy z obecnymi, których doświadczenie będziemy mogli wykorzystać również w przychodni medycyny sportowej ENEL-MED Sport – nowej marki Spółki – dodaje Jacek Rozwadowski.

 W prezentowanym trzech kwartałach 2014 roku  zysk netto Spółki wyniósł 41,6 mln zł, a EBITDA 45,5 mln zł. Na osiągnięty wynik wpłynęła transakcja sprzedaży udziałów spółki zależnej – Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o., dzięki której w Grupie Kapitałowej zrealizowany został dodatkowy jednorazowy zysk pozaoperacyjny w wysokości 38 mln zł.

Trzeci kwartał 2014 roku to również  rozpoczęcie prac nad uruchomieniem  medycyny sportowej – ENEL-MED Sport, także ogłoszonej w strategii rozwoju Spółki. ENEL-MED  został oficjalnym partnerem medycznym Klubu Legia Warszawa i planuje uruchomienie nowej placówki medycyny sportowej w  2015 roku, zlokalizowanej przy stadionie Klubu.

Wybór Centrum Medycznego ENEL-MED jako dostawcy usług medycznych przez Klub Legia Warszawa jest dla nas wyróżnieniem i dowodem na to, że potencjał i nasze ogromne doświadczenie, zwłaszcza w zakresie ortopedii, chirurgii kręgosłupa i rehabilitacji, zostały docenione. W nowo powstałym centrum znajdować się będą gabinety specjalistyczno-zabiegowe, rezonans magnetyczny 3T, USG, RTG, jak i kompleksowa rehabilitacja podzielona na 4 obszary: trening funkcjonalny, diagnostyka fizjoterapeutyczna, strefa kliniczna oraz strefa pracy indywidualnej połączona z fizykoterapią – dodaje Jacek Rozwadowski.

ENEL-MED Sport będzie nie tylko zapewniać kompleksową opiekę medyczną zawodnikom Klubu, ale również wykonywać badania dla dzieci, młodzieży, dorosłych sportowców oraz osób amatorsko lub rekreacyjnie uprawiających różne dyscypliny sportowe m.in.: bieganie, triathlon, kolarstwo, sporty walki, sporty wysokogórskie, piłkę nożną i tenis. ENEL-MED Sport gwarantuje profesjonalną i kompleksową opiekę – od konsultacji specjalistycznych, przez diagnostykę obrazową, zabiegi operacyjne w Szpitalu Centrum, po szybką i efektywną rehabilitację.

W czwartym kwartale 2014 roku Spółka powołuje do życia nową markę z zakresu medycyny  estetycznej. 2015 roku to przede wszystkim uruchomienie centrum medycyny sportowej i nowej marki  ENEL-MED Sport. Spółka planuje również w tym okresie otwarcie drugiej placówki we Wrocławiu z zaawansowaną stomatologią, a także zwiększanie potencjału stomatologii w miastach, gdzie ENEL-MED posiada własne placówki medyczne. Planujemy posiadać w nich aż 45 gabinetów stomatologicznych.

źródło: ENEL-MED