O wpływie polityki rządu Viktora Orbána na węgierski rynek długu oraz o prognozach dla rynku polskiego rozmawiamy z Krzysztofem Izdebskim, zarządzającym funduszami obligacji Union Investment TFI.
Węgry to jeden z ważniejszych rynków obligacji w naszym regionie. W kontekście głośnych planów węgierskiego rządu, dotyczących m.in. opodatkowania Internetu, rodzi się pytanie o reakcję tamtejszego rynku obligacji na te doniesienia.Teoretycznie w takiej sytuacji można by się spodziewać wzrostów rentowności papierów skarbowych. Jednak te rewelacje nie robią na rynkach większego wrażenia.
Dlaczego?
Inwestorzy zdążyli się przyzwyczaić do specyfiki węgierskiej sytuacji politycznej, a w szczególności do chwilami kontrowersyjnych decyzji premiera Orbána. O ile jeszcze w 2011 r. inwestorzy oceniali rynek długu na Węgrzech bardzo źle, przede wszystkim na skutek nacjonalizacji funduszy emerytalnych, teraz kontekst i otoczenie są zasadniczo inne.
Co zatem przykuwa uwagę inwestorów obecnych na węgierskim rynku?
Przede wszystkich fakt, że z gospodarki spływają dobre dane makroekonomiczne, np. informacje o niskim bezrobociu. Po drugie konsekwentne i przewidywalne działania węgierskiego banku centralnego, który dopiero niedawno zakończył cykl obniżek stóp procentowych. Po trzecie rentowności, które są relatywnie wysokie, nawet z uwzględnieniem nieco podwyższonego ryzyka politycznego. Zwróćmy uwagę, że w Polsce główna stopa procentowa wynosi 2%, a obligacje 10-letnie mają rentowność na poziomie 2,6%. Z kolei na Węgrzech, gdzie stopa referencyjna jest niewiele wyższa (2,1%), rentowność 10-latek to ok. 4%.
Jak w kontekście powyższych informacji można ocenić potencjał polskiego rynku obligacji w perspektywie najbliższych miesięcy?
Prognozując stopy zwrotu na rynku długu, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników, m.in. poziom inflacji, poziom stóp procentowych oraz sentyment. Jako że dwie pierwsze wartości nie powinny w najbliższej przyszłości ulec gwałtownym zmianom, kluczową rolę może odegrać sentyment na światowych rynkach. W przypadku realizacji gorszego scenariusza rentowności polskich papierów skarbowych mogą na koniec roku nieco wzrosnąć. Dla obligacji 10-letnich przewiduję rentowność na poziomie ok. 2,8%. Z drugiej strony, zważywszy na to, jak polityka monetarna na świecie rozregulowała rynki, nie można wykluczyć, że część krajów, w tym Polska, pójdzie w ślady Japonii i będziemy
świadkami spadku rentowności do jeszcze niższych historycznych wartości.

źródło: Union Investment TFI S.A.