Kilkuset przedstawicieli europejskiego świata nauki i biznesu zainteresowanych wykorzystywaniem technologii kosmicznych i robotycznych spotkało się w miniony weekend na międzynarodowej konferencji mentoringowo-biznesowej European Rover Challenge 2019 w Kielcach. Prelekcję wygłosili także Wrocławianie.

Konferencja ERC 2019 to jedyne takie wydarzenie w Europie, podczas którego przedsiębiorcy mogą spotykać się z przedstawicielami agencji kosmicznych, największych europejskich firm z tego sektora, instytucji wspierających, a także inżynierami zaangażowanymi w międzynarodowe projekty kosmiczne.

– To bardzo interesujące wydarzenie, hybrydowe połączenie: konferencji, targów i warsztatów naukowych– mówi Paweł Rymaszewski, prezes Thorium Space, konstruktor anten i satelitów dedykowanych branży kosmicznej. – Uczestnicy mogli porozmawiać o wspólnych projektach, podzielić się własnymi doświadczeniami, a także znaleźć potencjalnych partnerów biznesowych, a nawet pracowników. 

W tegorocznym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych branż i przedsiębiorstw – zarówno tych, które już uczestniczą w projektach kosmicznych, jak i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z podmiotami z tego sektora.

Podczas konferencji ERC 2019 poruszono dwa główne zagadnienia – biznes i przedsiębiorczość oraz robotykę. Podczas pierwszego bloku zaprezentowano realne przykłady współpracy firm z sektora kosmicznego z podmiotami z innych branż oraz korzyści dla lokalnych firm, jakie płyną z uczestnictwa w międzynarodowych projektach kosmicznych. Omówiono również przypadki wdrożeń technologii kosmicznych w branży medycznej i teleinformatycznej. Z kolei podczas bloku dotyczącego robotyki rozmawiano m.in. o rozwoju europejskiego klastra robotyki PERASPERA, możliwościach komercjalizacji projektów akademickich oraz ziemskich zastosowaniach łazików, np. w rolnictwie, górnictwie czy służbach mundurowych.

– Takie branżowe spotkania to szansa dla firm z naszego sektora zarówno na włączenie się w nowe projekty, jak i na znalezienie potencjału na wykorzystanie technologii kosmicznych w codziennym życiu – uważa Paweł Rymaszewski.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. główni inżynierowie misji ExoMars z Europejskiej Agencji Kosmicznej, reprezentanci zagranicznych agencji kosmicznych czy też przedstawiciele największych firm europejskiego przemysłu kosmicznego, takich jak AIRBUS, SENER i GMV. Był wśród nich również Przemysław Radzik– reprezentant Thorium Space. Konferencja została zorganizowana przy wsparciu Polskiej Agencji Kosmicznej.

Przeczytaj także:

Do najciekawszych punktów programu tegorocznego European Rover Challenge należały również zawody najlepszych robotów marsjańskich z całego świata. W tym roku wzięło w nich udział blisko 400 zawodników z 15 krajów świata i pięciu kontynentów. Zmierzyli się oni w pięciu konkurencjach: czterech terenowych oraz prezentacji projektu. Rywalizacja odbywała się na specjalnie przygotowanym torze, przypominającym powierzchnię Marsa. Został on usypany z ponad 200 ton czerwonej ziemi. Znalazły się na nim przeszkody naturalne, kratery i wzniesienia, dzięki którym drużyny mogły przetestować swoje łaziki w warunkach wzorowanych na rzeczywistych.

Na uczestników imprezy czekała również Strefa Pokazów Naukowo-Technologicznych, a także prelekcje oraz warsztaty dla młodszych i starszych pasjonatów nauki. Dużą popularnością cieszyły się pokazy eksperymentów naukowych, warsztaty budowy robotów, rakiet oraz mini balonów stratosferycznych, symulacje hologramowe i przejazdy bolidów. Zobaczyć można było także prezentacje polskich urządzeń stworzonych przez firmy sektora kosmicznego, które wykorzystywane są w misjach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej i NASA.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

materiał prasowy