Ponad dwie trzecie Europejczyków uważa, że Unia Europejska powinna zaproponować dodatkowe środki w celu poprawy jakości powietrza – wynika z najnowszego sondażu Eurobarometru. Spośród ponad 27 tys. obywateli, z którymi przeprowadzono rozmowy we wszystkich państwach członkowskich, ponad połowa jest zdania, że gospodarstwa domowe, producenci samochodów, producenci energii, rolnicy i władze publiczne nie podejmują wystarczających działań na rzecz dobrej jakości powietrza.

Badanie ujawniło również potrzebę lepszej kampanii informacyjnej – zwłaszcza na poziomie krajowym – na temat jakości powietrza. Większość respondentów nie czuje się dobrze poinformowana o problemach związanych z jakością powietrza w swoim kraju. W porównaniu z badaniem z 2017 r. więcej respondentów jest skłonnych sądzić, że przez ostatnie dziesięć lat jakość powietrza się pogorszyła – nawet jeśli w rzeczywistości dane dotyczące jakości powietrza z tego okresu wskazują na znaczną poprawę.

Większych nakładów UE na rozwiązania problemów związanych z jakością powietrza w Europie domaga się 71 proc. ankietowanych, a 38 proc. chciałoby mieć możliwość wypowiedzenia się na temat takich środków.

Walka z zanieczyszczeniami na poziomie międzynarodowym

72 proc. badanych twierdzi, że zanieczyszczeniem powietrza należy się zająć na poziomie międzynarodowym. Według 44 proc. respondentów najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania problemów związanych z jakością powietrza jest przeprowadzanie bardziej rygorystycznych kontroli działalności przemysłowej i energetycznej pod kątem zanieczyszczeń. Jest to najczęściej wymieniany środek w 25 państwach członkowskich.

Ponad połowa respondentów we wszystkich państwach członkowskich jest zdania, że gospodarstwa domowe, producenci samochodów, producenci energii, rolnicy i władze publiczne nie podejmują wystarczających działań na rzecz dobrej jakości powietrza. Jednak siedmiu na dziesięciu respondentów podjęło co najmniej jedno działanie w celu ograniczenia szkodliwych emisji w powietrzu. Oznacza to wzrost o osiem punktów procentowych w porównaniu z badaniem z 2017 r. Najczęściej (41 proc. badanych) podawano przykład zastępowania starszych energochłonnych urządzeń nowym sprzętem o lepszej charakterystyce energetycznej.

Przeczytaj także:

Gorsza jakość powietrza niż 10 lat temu

58 proc. uczestników sondażu ocenia, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat jakość powietrza pogorszyła się, 28 proc. twierdzi, że utrzymuje się na tym samym poziomie, a 10 proc. – że się poprawiła. W stosunku do badania z 2017 roku o 11 pkt. proc. wzrosło przekonanie o regresie w tej dziedzinie.

Badanie przeprowadzono w 28 państwach członkowskich UE między 11 a 29 września 2019 r. Bezpośrednie wywiady przeprowadzono z 27 565 respondentami z różnych grup społecznych i demograficznych. Odpowiedzi udzielano w języku ojczystym.

Źródło: Centrum Prasowe PAP