Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2020 r. W listopadzie sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 966 mln zł.

W listopadzie 2020 roku sprzedano obligacje:

  • 3-miesięczne (OTS0221) – 1.042,4 mln zł,
  • 2-letnie (DOS1122) – 235,4 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ1123) – 11,0 mln zł,
  • 4-letnie (COI1124) – 546,3 mln zł,
  • 10-letnie (EDO1130) – 116,1 mln zł.

Przede wszystkim największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.042,4 mln zł (53% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (28%) i 2-letnie (12%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (6%) i 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 14,9 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2020 r. - Graf słupkowy przedstawiajacy sprzedaż obligacji oszczędnościowych

Najpopularniejsze obligacje 3-miesięczne

W listopadzie sprzedaż oszczędnościowych obligacji skarbowych osiągnęła wartość blisko 2 mld zł. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne ze stałym oprocentowaniem w wysokości 0,5% w skali roku. Popyt na te instrumenty przekroczył miliard złotych. Ponad połowę łącznej sprzedaży w ubiegłym miesiącu. Zainteresowanym bezpiecznym oszczędzaniem na emeryturę przypominamy również o możliwości skorzystania z oferty konta IKE-Obligacje w ramach tegorocznego limitu, który wynosi 15.681 zł. Zakładając konto IKE-Obligacje należy określić, które instrumenty detaliczne oraz w jakich proporcjach chcemy kupować za środki wpływające na rachunek.

Nową emisję obligacji skarbowych można nabywać również w drodze zamiany.

Źródło: gov.pl