Dynamika PKB i zatrudnienia w III kw. br. Polska w dalszym ciągu plasuje się w czołówce UE pod względem dynamiki PKB. W III kw. 2020 r. według danych Eurostat spadek polskiego PKB w ujęciu rocznym wyniósł -1,8% (wyr. sezonowo). Mniejszy spadek zanotowała jedynie Litwa (-1,6%).

Według danych Eurostat, w III kwartale br. PKB (wyrównany sezonowo) w strefie euro był o 4,3% niższy niż przed rokiem. Zaś w całej UE był niższy o 4,2% po spadkach odpowiednio o 14,7% i 13,9% w II kwartale br.

W ujęciu rocznym, największe spadki odnotowały Grecja (-11,7%), Chorwacja (-10%) i Malta (-9,2%). Głęboki spadek dotknął także Wielką Brytanię (-9,6%). Natomiast wzrost PKB wystąpił w Irlandii (8,1%) oraz w Szwecji (2,7%).

Dynamika PKB i zatrudnienia w III kw. br.- ludzie siedza w rzędzie  i maja w rękach dokumenty.
Dynamika PKB i zatrudnienia w III kw. br.

Eurostat podał również dane o zatrudnieniu – w III kwartale w strefie euro liczba zatrudnionych w ujęciu rocznym pozostawała ona niższa o 2,3% w strefie euro oraz o 2% w UE. Trzeci kwartał przyniósł największy spadek zatrudnienia (r/r) w Hiszpanii (-5%), i w Estonii (-4,7%). Polska, obok Malty (+2,4%) i Luksemburga (+1,9%), znalazła się w gronie trzech gospodarek, które odnotowały wzrost zatrudnienia w porównaniu do III kwartału ub.r., tj. o 0,5%.

Komentarz prof. Roberta Tomanka do danych Eurostat

Siedem zagrożeń, z którymi będziemy mierzyć się po pandemii

Siedem zagrożeń, z którymi będziemy mierzyć się po pandemii. Unia Europejska w perspektywie trzech dekad może być jak nigdy wewnętrznie podzielona. Ponadto może opierać na gospodarce-zombie i walczyć z narastającymi konfliktami pokoleniowymi oraz klasowymi.

Ponadto będzie sobie coraz gorzej radzić w wyścigu technologicznym z USA i krajami azjatyckimi. Koszty dojścia do neutralności klimatycznej ulegną radykalnemu podniesieniu. Oto wyzwania, z którymi będą musiały się mierzyć kolejne pokolenia po przejściu Unii Europejskiej przez koronakryzys, na które Polski Instytut Ekonomiczny zwraca uwagę w raporcie „Europa 2050. Siedem głównych ryzyk w epoce post-COVID”.

Co nas czeka po pandemii?