Rynek pracy w Polsce w lepszej kondycji niż w innych krajach Unii Europejskiej. Już piąty miesiąc z rzędu stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 6,1 proc. Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Listopad 2020”, choć w sześciu województwach w październiku tego roku zmalała liczba bezrobotnych, to wciąż ponad milion Polaków nie ma pracy. Wśród osób pozostających bez zatrudnienia kolejny miesiąc kobiet jest więcej niż mężczyzn. Stanowią w tej chwili niemal 54 proc. bezrobotnych.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce od pięciu miesięcy utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. Rok wcześniej było to 5 proc. Pod koniec października 2020 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 1,019 mln bezrobotnych. W porównaniu z wrześniem 2020 r. ich liczba spadła o 4,7 tys., czyli o 0,5 proc. Natomiast rok do roku była wyższa aż o 178,5 tys., czyli o 21,2 proc.

Według danych resortu pracy w październiku 2020 r. pracodawcy zgłosili do urzędów 98,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Innymi słowy o 13 tys. ofert (11,7 proc.) mniej niż we wrześniu 2020 r.

Rynek pracy w Polsce w lepszej kondycji niż w UE- mężczyzna z pochylona głowa siedzi przy biurku.
Rynek pracy w Polsce w lepszej kondycji niż w UE

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r. wyniosło 5 458,88 zł. W porównaniu z wrześniem 2020 r. wzrosło o 1,6 p.p., natomiast rok do roku było większe o 4,7 p.p. Wśród osób bezrobotnych już kolejny miesiąc kobiet jest więcej niż mężczyzn. Stanowią one w tej chwili 53,9 proc. osób poszukujących pracy. W porównaniu do września to więcej o 0,6 p.p.

Wciąż wysokie bezrobocie wśród młodych Europejczyków

Według najnowszych danych Eurostatu wskaźnik bezrobocia dla krajów członkowskich Unii Europejskiej we wrześniu 2020 r. wyniósł 7,5 proc. Co oznacza wzrost o 0,1 p.p. wobec poprzedniego miesiąca oraz o 1,2 p.p. rok do roku. W tym samym czasie w Polsce wskaźnik ten wyniósł 3,1 proc. i pozostaje bez zmian w stosunku do sierpnia oraz rok do roku.

We wrześniowym rankingu Eurostatu najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (16,5 proc.), na Litwie (9,8 proc.) i we Włoszech (9,6 proc.). Natomiast najniższe – w Czechach (2,8 proc.), Polsce (3,1 proc.), na Malcie (4 proc.) i w Holandii (4,4 proc.).  Z kolei stopa bezrobocia wśród osób do 25. r.ż. wyniosła 17,1 proc. w UE-27. Ponadto 17,6 proc. w strefie euro w porównaniu odpowiednio z 17,8 proc. i 18,3 proc. w sierpniu 2020 r. W analizowanym okresie najniższe wartości wskaźnika w tej grupie wiekowej odnotowano w Niemczech (6 proc.). Ponadto w Czechach (8,1 proc.) i Polsce (8,7 proc.). Najwyższe – w Hiszpanii (40,4 proc.), we Włoszech (29,7 proc.) i na Litwie (27,7 proc.).

Rynek pracy odczuwa skutki pandemii

Jak wynika z danych przytoczonych w raporcie PARP w październiku 2020 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych pracodawcy w Polsce opublikowali 240,3 tys. ofert pracy.

To o jedną piątą mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na rynkach pracy w dużych polskich miastach nadal widać wpływ pandemii koronawirusa. We wszystkich 10 analizowanych aglomeracjach w Polsce w październiku br. pojawiło się mniej ofert pracy niż w analogicznym okresie 2019 r. Największy wpływ widać w Poznaniu (spadek o 59 proc. r./r.), Katowicach (spadek o 51 proc. r./r.) i Łodzi (spadek o 48 proc. r./r.). W stolicy Wielkopolski liczba procesów rekrutacyjnych jest obecne prawie pięciokrotnie mniejsza niż w porównywalnym pod względem liczby mieszkańców Wrocławiu. Relatywnie dobrze radziły sobie, oprócz stolicy Dolnego Śląska, również Kraków, Warszawa – spadek odpowiednio o 20, 24 i 24 proc. r./r. Drugi miesiąc z rzędu najlepiej sytuacja przedstawia się w Szczecinie (spadek o 17 proc. r/r). W 10 największych polskich miastach na 1000 mieszkańców w październiku przypadało średnio 9,4 oferty pracy wobec 10 miesiąc wcześniej i 13,4 w październiku 2019 r.

Grupami zawodowymi, które nie mogą narzekać na brak ofert pracy są medycy. Wzrost o 17 proc. r/r), specjaliści od RODO – wzrost o 63 proc. r./r. Ponadto specjaliści od e-commerce -wzrost o 55 proc. r./r. oraz główni księgowi-wzrost o 33 proc. r./r.

Źródło: PARP