Oxford Economics: Polska gospodarka korzysta na działalności Huawei. Całkowity wzrost PKB o ponad 1,48 mld zł i niemal 10 tys. miejsc pracy. Taki jest wpływ działalności Huawei na gospodarkę Polski w 2019 roku. Dane te w swoim najnowszym raporcie oszacowali eksperci Oxford Economics. Jak wynika z tegorocznej edycji raportu The Economic Impact of Huawei in Poland, polska gospodarka otrzymała od Huawei potężny impuls do rozwoju w 2019 roku. Poza wpływem na wzrost gospodarczy i tworzeniem nowych miejsc pracy, firma wygenerowała 750 mln zł wpływów do budżetu, wynikających z podatku dochodowego. Płaconego zarówno przez samą firmę, jak i jej pracowników oraz dostawców.

To najlepszy wynik spośród wszystkich firm z branży ICT w Polsce. Dokonując analizy, autorzy raportu „The Economic Impact of Huawei” wzięli pod uwagę trzy rodzaje wpływu. Bezpośredni (liczbę miejsc pracy, wysokość zarobków, zysków czy wpływów z podatków). Pośredni (generowany przez łańcuch dostaw dzięki zakupom towarów i usług od lokalnych dostawców). Ponadto wynikający z wydawania pieniędzy na krajowym rynku (podliczając wydatki własne pracowników i współpracowników Huawei).

Polska jest sercem działań

Zgodnie ze strategią „W Europie, dla Europy” Huawei działa na rzecz wspierania tych gospodarek na których jest obecny. W Polsce jest od 16 lat. To tu znajduje się regionalna siedziba Huawei, z której firma zarządza 27 innymi rynkami. Tutaj inwestuj w rozwój edukacji i inicjatyw, wspiera innowacyjność i przedsiębiorczość.

Oxford Economics: Polska gospodarka korzysta na działalności Huawei - grafika , wpływ Huwei na gospodarkę Polską.
Oxford Economics: Polska gospodarka korzysta na działalności Huawei

Oxford Economics szacuje, że w 2019 roku bezpośredni wkład firmy do polskiego PKB wyniósł ponad 407 mln zł. Co oznacza roczny wzrost w wysokości ponad 20 proc. w ciągu ostatnich lat. W ubiegłym roku koncern zatrudnił też niemal dwa razy więcej pracowników niż w 2015 roku.

Cały czas wspiera też lokalnych dostawców. Łączna kwota wydatków 2019 roku wyniosła ponad 497 mln zł. Co stanowi wzrost o 46,5 proc. rocznie miedzy 2015 a 2019 r.

Według raportu, Huawei odegrał w 2019 roku również ogromną rolę w zakresie badań i rozwoju. W Warszawie założył jedno ze swoich centrów badawczo-rozwojowych i przeznaczył ok. 42 mln zł na rozwój swojego ekosystemu.

Edukacja „Seed For The Future”

Mówiąc o długoterminowym wpływie Huawei na gospodarkę nie można zapominać o inicjatywach edukacyjnych i społecznych, które z długim terminie mogą przynieść ogromne korzyści. Edukacja nowych, młodych nowych talentów to najlepsza inwestycja. To ci ludzie będą decydować o tym jak będą funkcjonować organizacje w przyszłości. W 2019 r. firma zrealizowała szóstą edycję programu edukacyjnego Seed For The Future. Ponadto podjęła współpracę z Politechniką Poznańską.

Tego typu działania swoją kontynuację mają w tym roku. W 2020 r. firma nawiązała między innymi współpracę z Muzeum Narodowym, dzięki której powstała cyfrowa wystawa. Z Akademią Leona Koźmińskiego rozwija studia z zakresu cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Cały czasy czas angażujemy się w inicjatywy, których celem jest zwalczanie wszelkiego rodzaju wykluczeń, czy to społecznych, czy cyfrowych

Huawei wspiera m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz fundacje, walczące o ich aktywizację społeczną oraz zawodową. Od 2020 roku firma jest także sponsorem głównym Olimpiad Specjalnych, będących trzecim filarem ruchu olimpijskiego. Inicjatywa promuje sport wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną.Pełen raport można znaleźć na stronie Oxford Economics.

Źródło: Huawei