Home Biznes Przed rządem większe wyzwania niż 4 lata ...

Przed rządem większe wyzwania niż 4 lata temu

Nowe wydatki, nowe wyzwania

Premier Mateusz Morawiecki ogłosi jaka będzie struktura i skład nowego rządu. Zdaniem Konfederacji Lewiatan przed rządem staną znacznie większe wyzwania niż cztery lata temu. Przyjdzie mu bowiem zapłacić za przedwyborcze obietnice. A to musi spowodować wzrost wydatków socjalnych i kosztów pracy.

Państwowe spółki i ich potencjał

Utworzenie nowego ministerstwa, które zajmie się nadzorem nad spółkami Skarbu Państwa, powinno pozytywnie wpłynąć na wykorzystanie potencjału spółek państwowych. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie nie są bowiem najlepsze.

– Dobrze, że nowy rząd chce potraktować w sposób priorytetowy sprawy związane z relacjami w ramach Unii Europejskiej, w tym negocjacje budżetu na lata 2021-2027. To dla Polski sprawa fundamentalna – mówi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Rynek pracy

Przedsiębiorcy oczekują, że nowy rząd utrzyma limit składek na ZUS (tzw. 30-krotność). Jego zniesienie stanowi wielkie zagrożenie dla innowacyjnych inwestycji, branż nowoczesnych technologii, a co za tym idzie dla masowego tworzenia wysokopłatnych miejsc pracy. Będzie nam trudniej rywalizować o fachowców z innymi krajami, a konkurencją stanie się np. Rumunia.

– Rząd powinien zachęcić przedsiębiorców do zwiększenia inwestycji, dzięki czemu wzrośnie produktywność i w konsekwencji wynagrodzenia. Bez tego trudno będzie utrzymać szybki wzrost gospodarczy. Wrogiem inwestowania jest niepewność. Tymczasem z naszych badań nastrojów przedsiębiorców,  wynika że 73 proc. firm uważa, że w przyszłym roku negatywnie na prowadzenie biznesu będą wpływały niejasne lub niespójne przepisy podatkowe – dodaje Grzegorz Baczewski. Dlatego priorytetem powinno stać się zapewnienie stabilności i przewidywalności stanowionego prawa. Przedsiębiorcy nie mogą być zaskakiwani nowymi regulacjami za „pięć dwunasta”, zwłaszcza takimi, które generują znaczący wzrost kosztów np. zniesieniem limitu składek na ZUS, skokowym podniesieniem płacy minimalnej.

Wśród innych priorytetów nowego rządu powinny się znaleźć: zwiększenie wydatków na badania i rozwój a także wprowadzenie zmian na rynku pracy, które złagodzą niedobór pracowników czy wykorzystanie walki z ociepleniem klimatu do budowy polskiej specjalizacji gospodarczej na najbliższe 30 lat. Chodzi o rozwinięcie ekologicznej produkcji, usług jak również pilne wdrożenie zmian w energetyce.

– Mamy też nadzieję, że rząd zaprzestanie marginalizowania Rady Dialogu Społecznego co więcej ostatnich latach sposób i tempo prac  legislacyjnych często naruszają podstawowe zasady i standardy dialogu społecznego – mówi Grzegorz Baczewski.