Zastanawiasz się nad pożyczką lub kredytem, ale nie wiesz, czy twoje źródła dochodów są wystarczające do jej uzyskania? Na czym polega weryfikacja dochodów klienta przez banki i instytucje pozabankowe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pozytywną decyzję pożyczkową? Jakie rodzaje dochodów akceptują pożyczkodawcy?

Jakie źródła dochodów akceptują banki?

Instytucje bankowe uznają różne źródła dochodów:

 • umowa o pracę,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • działalność gospodarcza,
 • emerytura/renta,
 • regularnie wypłacane świadczenia socjalne.

Dla banku ważne jest, aby dochody były stabilne, regularne i odpowiednio wysokie – na tyle wysokie, by zabezpieczyć spłatę zobowiązania. Banki nie będą pozytywnie patrzeć na dochody nieregularne, pochodzące z prac tymczasowych, dorywczych, alimentów bez orzeczenia sądowego, doraźnych zasiłków.

Czy banki wymagają potwierdzenia dochodów

Zaświadczenia o dochodach będą niezbędne przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, ale również przy kredycie gotówkowym na wysokie kwoty np. na samochód, często nawet przy standardowej pożyczce. Takie zaświadczenie o dochodach ma tym większe znaczenie, im większa kwota zobowiązania i dłuższy okres jego spłaty. Poza zaświadczeniem od pracodawcy, instytucje bankowe wymagają potwierdzenia dochodu w formie pisemnej – np. decyzji o przyznaniu świadczenia czy zasiłku, wyciągu z konta z 3-6 ostatnich miesięcy, odcinka renty lub emerytury.

Czy firmy pożyczkowe wymagają zaświadczenia o dochodach?

Spora część firm pożyczkowych nie wymaga udokumentowania dochodów. Oznacza to, że podczas wnioskowania o pożyczkę nie trzeba dostarczać dokumentów potwierdzających comiesięczne dochody. Np. pożyczka online w vivus.pl to trzy proste kroki:

 • wybierasz kwotę pożyczki,
 • wypełniasz wniosek online danymi z dowodu osobistego,
 • potwierdzasz wpisane dane za pomocą przelewu identyfikacyjnego i czekasz na decyzję.

Warto jednak podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy antylichwiarskiej, od 18 maja 2023 roku instytucje pożyczkowe obowiązek wnikliwej weryfikacji i oceny zdolności kredytowej potencjalnych pożyczkobiorców. Oceny zdolności kredytowej powinny dokonać na podstawie danych udostępnianych przez wiarygodnych dostawców, np. BIK lub biura informacji gospodarczej, które przechowują dane na temat zobowiązań finansowych w bankach czy instytucjach finansowych, wywiązywania się z umów abonamentowych wobec dostawców Internetu czy operatorów telekomunikacyjnych, długów wobec wierzycieli.

Zgodnie z ustawą, jeśli powyższa analiza danych nie jest możliwa lub jest niewystarczająca, a instytucja pożyczkowa nie dysponuje innymi wiarygodnymi danymi lub jeśli kwota pożyczki przekracza dwukrotność minimalnej pensji to pożyczkodawca może wystawić ocenę zdolności kredytowej na podstawie oświadczenia o dochodach klienta. W skład takiego oświadczenia wchodzą:

 • oświadczenia o dochodach,
 • oświadczenie o stałych wydatkach gospodarstwa domowego,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

Pożyczka bez stałego zatrudnienia i udokumentowanego dochodu – czy jest możliwa?

Czy nie mając stałego zatrudnienia można wnioskować o pożyczkę? Firmy pożyczkowe, w przeciwieństwie do banków, nie wymagają zaświadczeń o zatrudnieniu. Jeśli zatem osoba ubiegająca się o pożyczkę nie jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną, pracuje dorywczo, ma nieregularne dochody, studiuje lub utrzymuje się z renty/emerytury czy różnego rodzaju zasiłków i świadczeń, nadal może ubiegać się o pożyczkę.

Czy można dostać pożyczkę będąc bezrobotnym?

Nie wszystkie osoby bezrobotne pozbawione są dodatkowych źródeł dochodu. Mogą otrzymywać środki w postaci zasiłków, alimentów, rent czy wpływów z najmu. W związku z tym, że firmy pożyczkowe nie wymagają od swoich klientów dostarczania zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, osoby bezrobotne mogą ubiegać się o pożyczkę. Jej przyznanie zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Artykuł powstał we współpracy z vivus.pl