Nie daj się wyprzedzić w pracy robotom – rozwijaj kompetencje zawodowe. Mówi się, że jedyną stałą jest zmiana – i te słowa najlepiej opisują przyszły rynek pracy. Żyjemy w świecie dynamicznych przemian, które wraz z rozwojem technologii przyspieszają jeszcze bardziej. Adaptacja do nowych warunków oraz umiejętność szybkiego uczenia się, a także oduczania się starych nawyków, będą z pewnością zyskiwać na znaczeniu. Powinniśmy już dzisiaj myśleć o swoim życiu zawodowym w kontekście niekończącej się nauki. Ciekawość świata i tego, co nadejdzie, z pewnością pomogą w odnalezieniu się w tej nowej rzeczywistości.

Sztuczna inteligencja i inne nowe technologie coraz częściej zastępują nas w obowiązkach zawodowych. To jednak nie powód, by odpuszczać sobie rozwój. W nadchodzących latach na rynku pracy pojawią się nowe potrzeby, którym warto wyjść naprzeciw. Po dofinansowanie na rozwój umiejętności miękkich czy kompetencji cyfrowych – można sięgnąć już dziś. Dzięki projektom realizowanym w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), które są wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak przewidują naukowcy z Oxfordu, do 2061 r. sztuczna inteligencja zdominuje rynek pracy, ale w pełni zastąpi ludzi dopiero w roku 2136. Z perspektywy długości życia zawodowego to dużo czasu, jednak nie powinniśmy być bierni wobec nowych wyzwań zawodowych. Zdobywanie cenionych i potrzebnych w przyszłości kompetencji, umożliwia oferta konkursów finansowanych z Funduszy Europejskich organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Kompetencje zawodowe na nowe czasy  - trójka osób siedzi obok siebie z tabletami na kolanach.
Kompetencje zawodowe na nowe czasy

Lifelong learning, czyli niekończąca się nauka

Jeśli argument o nowych potrzebach kompetencyjnych w najbliższych latach nie jest przekonujący, to warto mieć z tyłu głowy realia panujące na polskim rynku pracy. Zgodnie z opracowaniem PARP „Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor szkoleniowo-rozwojowy”, Polacy kształcą się na potęgę. Odsetek osób uczących się samodzielnie – systematycznie wzrasta. Aż 83% osób w wieku zawodowym, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, rozwijało swoje kompetencje, ucząc się w sposób formalny, pozaformalny lub nieformalny. Główną motywacją do podnoszenia kompetencji okazała się być dla Polaków chęć rozwijania umiejętności potrzebnych w pracy. Wnioski nasuwają się same. Osoby dążące do tego, by dobrze prosperować na polu zawodowym, to te, które dbają o swój rozwój. Tym bardziej warto wdrożyć w swoje życie ideę lifelong learning (ang. uczenie się przez całe życie). W sposób zorganizowany, tj. poprzez szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria itp.

Kompetencje zawodowe na nowe czasy

Jak czytamy w raporcie tematycznym „Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy” PARP, prezentującym m.in. dane dotyczące przyszłości na rynku pracy, jednymi z kluczowych umiejętności staną się kompetencje cyfrowe. Wraz z nimi nie bez znaczenia będą kompetencje transformatywne. Wśród nich umiejętność́ adaptacji do nowych warunków, także skrajnie niestabilnych i niepewnych. Branie odpowiedzialności za podejmowane zadania, a także godzenie napięć i rozwiązywanie dylematów związanych m.in. ze złożoną̨ formą zatrudnienia. Należy spodziewać się też wysokiej wagi kompetencji społecznych. W tym umiejętności pracy w zespole, a także zarządzania ludźmi i zdolności do rozwiązywania konfliktów. Ważne są także umiejętność zachowania tzw. work-life balance.

Kompetencje przyszłości – oferta konkursów PARP

PARP, dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, prowadzi liczne konkursy, w ramach których przedsiębiorcy i ich pracownicy mają możliwość rozwijać swoje kompetencje zawodowe.

Wśród aktualnie dostępnych projektów znajdują̨ się̨:
  • „Akademia Menadżera MŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”.
  • „Kompetencje dla sektorów”.
  • „Kompetencje dla sektorów 2”.
  • „Nowy start”.
  • „Międzynarodowe zamówienia publiczne”.
  • „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”.
  • „Dostępność szansą na rozwój”.
  • „Sukcesja w firmach rodzinnych”.

Szczegółowe informacje o programie POWER można znaleźć na stronie: https://power.parp.gov.pl/

„Nowe Fundusze Europejskie” na rozwój kompetencji – FERS

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), będzie odpowiedzialna za działania w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców – na które przeznaczono aż 1,37 mld zł. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w dostosowywaniu się do coraz bardziej dynamicznych zmian na rynku pracy.

Informacje o programie FERS dostępne są na stronie: https://fers.parp.gov.pl/

Źródło: PARP