Aktywność fizyczna Polaków a zakupy sportowe. Prawie 65 proc. Europejczyków uprawia minimum jedną dyscyplinę sportu. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Sports Retail Study 2020. Findings from a Central European consumer survey” w Polsce ten wskaźnik wynosi aż 76,2 proc., co plasuje nas na pierwszym miejscu spośród badanych ośmiu krajów. Z kolei, jeżeli chodzi o wydatki na odzież i sprzęt sportowy to najwięcej pieniędzy przeznaczają na ten cel Austriacy. Rocznie są gotowi wydać średnio 295 euro, czyli o blisko 100 euro więcej niż Polacy.

Oprócz Polaków przebadano także Niemców, Francuzów, Austriaków, Czechów, Węgrów, Rumunów oraz Bułgarów. Łącznie w badaniu wzięło udział ponad 6 tys. osób w wieku od 18 do 65 lat.

Na drugim miejscu po Polakach, jeżeli chodzi o odsetek osób deklarujących aktywność fizyczną, plasuje się Francja (70 proc.). Kolejne są Austria (68 proc.) oraz Niemcy (65 proc.).

Aktywność fizyczna Europejczyków a zakupy sportowe - kobiety i meżczyżni ćwiczą na boisku
Aktywność fizyczna Europejczyków a zakupy sportowe

Trzy czwarte Polaków deklaruje, że uprawia chociaż jedną dyscyplinę sportu

Średnio na uprawianiu sportu spędzamy 8,6 godziny tygodniowo. Dla porównania w przypadku Czechów jest to godzina krócej (7,6 godziny), a Węgrów niemal dwie godziny krócej (6,5 godziny). Najwięcej, bo dziewięć godzin tygodniowo, na aktywność fizyczną poświęcają Bułgarzy. Warto zaznaczyć, że każde z badanych państw ma wskaźnik aktywności sportowej na poziomie minimum 55 proc., co oznacza, że co drugi badany obywatel tych krajów deklaruje, że jest aktywny fizycznie.

– Badanie było przeprowadzone jeszcze przed wybuchem pandemii, a należy pamiętać, że konieczność społecznej izolacji miała bezprecedensowy wpływ na zmianę konsumenckich zachowań – zarówno jeśli chodzi o zakupy związane ze sportem, jak i samą formę uprawiania sportu. W większości krajów europejskich i na całym świecie wciąż obowiązują wprowadzone restrykcje. Pomimo kroków w kierunku normalności, poważne ograniczenia nadal dotyczą gospodarki i życia społecznego, w tym także aktywności fizycznej. Pierwszych klientów baseny i kluby fitness przyjmą dopiero 6 czerwca, po niemal trzech miesiącach od zamknięcia – mówi Michał Pieprzny, Partner Deloitte, Lider branży dóbr konsumenckich w Polsce.

Aktywność fizyczna to zdrowie i sposób na życie

Do najpopularniejszych sportów, niezależnie od kraju, należą: bieganie, fitness, pływanie, piesze wycieczki/spacery oraz piłka nożna. W pięciu z ośmiu badanych krajów, bieganie, fitness i pływanie stanowią trzy najczęściej wymieniane dyscypliny sportu.

Polacy nie są w tym względzie wyjątkiem. Jogging ma u nas największą grupę zwolenników (58,9 proc.). Na kolejnych miejscach znajdują się fitness (48,4 proc.), pływanie (38,9 proc.), piłka nożna (32,8 proc.) oraz siatkówka (24,3 proc.).

Pod względem uwarunkowań demograficznych w Niemczech, Francji, Polsce i Czechach nie zaobserwowano znacznych różnic jeżeli chodzi o płeć. Z kolei w Rumunii (56 proc.), Bułgarii (57 proc.), Austrii (54 proc.) oraz na Węgrzech (60 proc.) mężczyźni są aktywniejsi sportowo od kobiet. We wszystkich przebadanych krajach najbardziej aktywną sportowo grupą są osoby w wieku 18-34 lat.

W pięciu z ośmiu badanych krajów większą popularnością cieszy się aktywność sportowa, która nie wiąże się z członkostwem w klubie sportowym. Wyjątkiem są Polska, Francja oraz Niemcy.

Głównym argumentem przemawiającym za podejmowaniem aktywności fizycznej według respondentów we wszystkich krajach jest dostępność czasu wolnego. Na tym tle wyróżnia się Rumunia, gdzie główną motywacją dla osób uprawiających sport jest utrzymanie dobrej kondycji. Inne powody to stosunkowo niski koszt zajęć i sprzętu, a także łatwy dostęp do obiektów sportowych. W Polsce dla 65 proc. respondentów największym motywatorem decydującym o uprawianiu sportu jest chęć zagospodarowania wolnego czasu. Na drugim miejscu badani wskazali dostęp do obiektów sportowych, a następnie chęć dbania o zdrowie.

Wyższe wydatki na ubranie niż na sprzęt sportowy

Wśród wszystkich przebadanych państw wydatki na aktywność związaną ze sportem wahają się średnio pomiędzy 95 euro (Węgry) a 295 euro (Austria) rocznie, a większą część pieniędzy wydaje się na odzież sportową niż na sprzęt. Przykładowo Niemcy i Francuzi przeznaczają na ubrania sportowe aż dwukrotnie więcej pieniędzy niż na sprzęt (średnio o 53 proc.). Z kolei najwięcej na zakupy sportowe przeznaczają Austriacy, wydając rocznie 154 euro na odzież sportową oraz 141 euro na sprzęt. Co ciekawe, nawet osoby niepodejmujące żadnej aktywności fizycznej, ponoszą wydatki związane z zakupem odzieży sportowej.

Polacy na odzież oraz sprzęt sportowy przeznaczają średnio 193 euro rocznie. Więcej na ten cel wydają mężczyźni, bo 227 euro w porównaniu do 157 euro w przypadku kobiet.  Warto dodać, że największe wydatki na zakupy sportowe ponoszą respondenci w wieku 35-44 lat. Z kolei najmniej, co jest dość naturalne, wydają seniorzy. Osoby, których średni miesięczny dochód mieści się w przedziale 2-3 tys. euro są w stanie przeznaczyć na ubrania i sprzęt sportowy najwięcej. W ich przypadku średnia wynosi 320 euro.

Źródło: deloitte.com