Home Biznes W rejestrze REGON ubywa firm zawieszonych

W rejestrze REGON ubywa firm zawieszonych

Od czerwca do grudnia 2014 roku liczba zawieszonych jednoosobowych działalności gospodarczych zmniejszyła się o 94 tysiące. Zmalał także udział takich nieaktywnych firm w ogólnej liczbie mikroprzedsiębiorstw. Na koniec grudnia zawieszone mikroprzedsiębiorstwa stanowiły tylko 8,7% zarejestrowanych działalności gospodarczych.

Przepisy zezwalają na zawieszenie działalności gospodarczej na 2 lata (w niektórych, określonych wypadkach ten okres może potrwać dłużej). Zwykle zawieszenie jest faktycznie wstępem do likwidacji firmy, choć w niektórych przypadkach wynika z przejściowych trudności czy problemów i kończy się powrotem mikroprzedsiębiorstwa do zdrowia.

Szybki spadek

Na koniec czerwca 2014 roku w rejestrze REGON było ponad 382 tys. zawieszonych jednoosobowych działalności gospodarczych. W ciągu 6 miesięcy ubiegłego roku ta liczba stopniała do niespełna 258 tys., czyli o ponad ¼. W stosunku do końca 2013 roku, kiedy zawieszonych firm było najwięcej, bo aż 382 tys., spadek wyniósł ponad 32% (źródło: GUS).

Wyraźny wzrost liczby zawieszeń, który był widoczny w 2012 r., był objawem pogorszenia się kondycji mikroprzedsiębiorstw i gospodarki. Według danych GUS, dla małych firm był to najgorszy rok w ostatnich 7 latach. Z kolei mocny spadek zawieszonych mikrofirm w ubiegłym roku świadczy o poprawie kondycji gospodarki.

W większości przypadków zawieszenie mikrofirmy jest wstępem do jej likwidacji. Warunkiem likwidacji jest jednak znalezienie przez prowadzącego działalność zatrudnienia u innych przedsiębiorców, do czego potrzeba wzrostu liczby miejsc pracy. I rzeczywiście, taki wzrost był widoczny w 2014 roku (liczba pracujących w IV kw. 2014 roku była o ponad 300 tys. większa niż w IV kw. 2013 r.).

Maleje udział nieaktywnych firm

Zwraca także uwagę, że zawieszone jednoosobowe działalności stanowią coraz mniejszy odsetek przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON. Jeszcze w grudniu 2013 roku zawieszone mikrofirmy stanowiły 13% ogółu, tymczasem na koniec ubiegłego roku było to już 8,7% (źródło: wyliczenia własne na podst. danych GUS).

Trzeba pamiętać, że o ile w grudniu 2013 r. liczba mikrofirm zarejestrowanych w REGON-ie wynosił 2 961 733, tymczasem w grudniu 2014 r. było ich tylko o 494 mniej. Czyli nawet jeśli przyjąć, że spadek liczby zawieszonych firm bierze się stąd, że większość z nich została zlikwidowana, to jednocześnie pojawiło się bardzo dużo osób, które zdecydowało się na uruchomienie firmy. W rezultacie ogólny odsetek firm aktywnych się zwiększył.

autor: Marek Siudaj, Tax Care