Wybory parlamentarne, w których kobiety stanowią 53% wszystkich wyborców coraz bliżej. Projekt „Wspieram Sukces Kobiet”, ma na celu podkreślenie ważnych kwestii dla tej grupy społecznej, pomagając podjąć wybór, na kogo zagłosować.

26 września oficjalnie wystartował profrekwencyjny projekt Wspieram Sukces Kobiet. Ma on na celu zwrócić należytą uwagę na sprawy waże dla ponad połowy elektoratu. Pierwsze wyniki ankiety w ramach tej kampanii pokazują, jak korzystne dla kobiet przekonania mają kandydaci i kandydatki na posłów w kwestiach istotnych dla Polek.

Co myślimy o wyborach?

Przeprowadzone kampanię badanie wykazało, że 10% respondentek jest rozczarowanych politykami. 23% z nich uważa, że brakuje im czasu na uczestnictwo w wyborach. Badanie CAWI przeprowadzone w ramach kampanii uwzględniało ponad 18 000 respondentek różnych grup wiekowych i miejskich. Jego wyniki pomagają zrozumieć motywacje kobiet w kontekście ich uczestnictwa w wyborach.

Same wyniki ankiety (wciąż dostępnej dla kandydatów do 10 października) mają na celu podniesienie świadomości i zainteresowania kobiet polityką oraz kluczowymi kwestiami dotyczącymi ich życia.

Dla dobra kobiet

Ta bezstronna i jednocześnie profrekwencyjna kampania ma na celu zachęcenie kobiet do aktywnego udziału w wyborach. Zwraca uwagę na kwestie istotne z punktu widzenia kobiet i mobilizuje do głosowania w wyborach.

– Gdyby kobiety rzeczywiście poszły do wyborów, to one by je wygrały – powiedziała na briefingu inaugurującym kampanię #WspieramSukcesKobiet prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik, SWPS.

Na podstawie wciąż nadsyłanych odpowiedzi na ankietę przygotowaną w ramach kampanii kandydatury osób, które na nią odpowiedziały są symbolicznie oznaczane na stronie wspieramsukceskobiet.pl kolorami:

  • zielonym, sprzyjającym sprawom kobiet świetle
  • żółtym, „ostrzegawczym”
  • czerwonym, mający oznaczać postualty zupełnie im zaprzeczającym.

Główny celem kampanii jest umożliwienie obywatelom i obywatelkom podejmowania świadomych decyzji wyborczych – w tym także decyzji o świadomym w nich uczestnictwie.

Plakat kampani #WspieramSukcesKobiet