Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni przedstawił rozwiązania dla przedsiębiorców. – VAT tylko od zapłaconej faktury, wakacje zusowskie, bo bardziej opłaca się państwu pomóc, gdy człowiek nie będzie płacił ZUS-u przez kilka miesięcy, niż utrzymywać go później na bezrobociu. Zwolnienie chorobowe dla pracownika od pierwszego dnia płacone przez ZUS. Proste podatki i zamrożone PIT, CIT, VAT przez całą pierwszą kadencję demokratycznych rządów.

Wśród propozycji komitetu Polska 20250 dla przedsiębiorców znajdują się:

Opodatkowanie tylko zapłaconej faktury VAT

Wprowadzenie zasady, że podatek VAT naliczany będzie tylko od faktur opłaconych.

Wakacje zusowskie

Umorzenie składek na ZUS na kilka miesięcy dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Zwolnienie chorobowe dla pracowników od pierwszego dnia, opłacane przez ZUS

Zapewnienie wsparcia pracownikom w razie choroby od pierwszego dnia zwolnienia, a koszty pokrywane przez ZUS.

Proste podatki i zamrożone stawki PIT, CIT i VAT przez całą pierwszą kadencję rządów demokratycznych

Dążenie do uproszczenia systemu podatkowego i stabilizacji stawek.

Hołownia podkreślał, że polityka powinna służyć obywatelom, a liczba 110 tysięcy zamkniętych działalności gospodarczych w pierwszym półroczu roku jest alarmująca. Wszyscy rozmówcy wyrażali podobne obawy na temat przyszłości gospodarczej kraju.

Ewa Szymanowska, kandydatka Polski 2050 Szymona Hołowni z Łodzi, zwróciła uwagę na trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, szczególnie w kontekście składek na ZUS, które są znaczącym obciążeniem.

Szymon Hołownia zwrócił także uwagę na celowość obniżenia stóp procentowych przed wyborami przez PiS i wyraził obawy dotyczące wydatków na inwestycje infrastrukturalne oraz zadłużenia państwa.

Link do nagrania wideo ze spotkania z przedsiębioracami znajduje się tutaj.