Autorzy: Martin Seligman i Gabriela Rosen Kellerman, wydawnictwo MT Biznes, 2023

O tym, że żyjemy w niezwykłych pod wieloma względami czasach, nie trzeba nikogo przekonywać. Doświadczenie globalnej pandemii, liczne katastrofy naturalne, konflikty zbrojne w różnych zakątkach świata – z jednej strony i przełomowe wynalazki, odkrycia naukowe zmieniające naszą zawodową codzienność i sferę życia prywatnego – z drugiej – choć te strony równania nie równoważą się wcale.

Jakie zdolności są nam potrzebne dziś, by poradzić sobie jutro?

Postęp w każdej dziedzinie naszego życia jest bardzo dynamiczny i dotyczy absolutnie każdej branży przemysłu, sektora usług czy grupy zawodowej. Czy można przygotować się do życia w czasach, naznaczonych taką zmiennością, niepewnością i nieprzewidywalnością? Nie można, ale można się nauczyć zdolności adaptacji do ciągłych zmian. I szacunku do psychologicznych supermocy, które opisują autorzy książki „Umysł jutra”. Dokładnie 5 super mocy, które łatwo zapamiętać dzięki akronimowi PRISM:

Prospection – prospekcja to metaumiejętność wyprzedzania zmian, a więc nie tylko prognozowania nadchodzących trenów, ale uprzedzania biegu wydarzeń,

Resilience – rezyliencja jest zdolnością adaptacji do zmian, przystosowania do warunków dyktowanych przez postęp i rozwój,

Innovation – innowacyjność czyli zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów, to pomysłowość i odwaga w myśleniu przełamującym konwencje, działaniu łamiącym schematy,

Social – nawiązywanie i utrzymywanie więzi społecznych, jako kluczowy czynnik sukcesu każdej jednostki, bo to one tworzą grupy, zbiorowości  przygotowane do życia w świecie jutra,

Mattering – poczucie sensu życia jest głównym czynnikiem osobistego sukcesu, niezbędne także dla sprawnego funkcjonowania społeczności, otwartej na wyzwania przyszłości.

Jak zrozumieć zawikłany świat?

Książka „Umysł jutra” – to najlepszy prezent, jaki możesz zrobić sobie tej jesieni. Nie czekaj, aż coś się odmieni wokół ciebie, nie licz, że zrozumiesz rzeczywistość bez żadnego wysiłku czy zmiany starych nawyków.  Weź przeczytaj…!

Autorzy: Seligman i Kellerman mają naprawdę szerokie horyzonty, a ich przemyślenia odnoszą się do bardzo zróżnicowanego grona adresatów, od studentów po kadrę zarządzającą, solo przedsiębiorców i etatowych pracowników, nie tylko z korporacji. Zawikłany jest współczesny świat, ale Seligman i Kellerman obrazowo przedstawiają złożoność problemów i ich wpływ na losy całych społeczności, nie tylko jednostek. Korzystają z licznych przykładów i odniesień do historii biznesowych wzlotów i upadków.  „Pokorniejemy wobec złożoności, którą sami stworzyliśmy, ale która wymknęła nam się spod kontroli.” – piszą w jednym z pierwszych rozdziałów.  „Umysł jutra” pozwala czytelnikom zrozumieć, że to czego doświadczamy może być dla nas szansą, a nie zagrożeniem. Humanizm nie stoi w sprzeczności z postępem, a umiejętność adaptacji do nowych warunków jest zdolnością, która wyróżnia jednostki wyposażone w umysły jutra.

Książka jest do kupienia w sklepie wydawnictwa: https://mtbiznes.pl/produkt/umysl-jutra