Rosnące wyzwania związane z zmianami klimatycznymi i wyczerpywaniem się tradycyjnych źródeł energii sprawiają, że większą uwagę poświęcamy odnawialnym źródłom energii (OZE). W odpowiedzi na te wyzwania ustawodawstwo jest stale modyfikowane i dostosowywane do nowych realiów. Ostatnia nowelizacja Ustawy o OZE ma na celu przyspieszenie rozwoju OZE i stworzenie bardziej przyjaznego środowisku sektora energetycznego.

Cele i założenia nowelizacji

Nowelizacja Ustawy o OZE, która została przyjęta w ostatnim okresie legislacyjnym, ma na celu wprowadzenie szeregu zmian mających na celu poprawę efektywności i konkurencyjności odnawialnych źródeł energii. Jej główne cele można podsumować w następujący sposób:

Zwiększenie udziału OZE w polskim miksie energetycznym

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie udziału OZE w krajowym miksie energetycznym poprzez wprowadzenie systemu aukcyjnego, który umożliwia przydzielanie wsparcia finansowego dla projektów OZE na zasadzie konkurencji. Dzięki temu planuje się przyciągnąć inwestorów do sektora OZE i zwiększyć produkcję energii z odnawialnych źródeł.

Wsparcie dla prosumentów

Nowa ustawa ma również na celu poprawę sytuacji prosumentów. Osoby i firmy produkujące energię elektryczną na własne potrzeby będą uzyskiwać korzystne warunki sprzedaży jej nadmiaru.

Promowanie innowacji i technologii OZE

Nowelizacja ma zachęcać do inwestycji w nowe technologie i innowacje w sektorze OZE poprzez zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego i ułatwienia w dostępie do rynku dla nowych rozwiązań.

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

Jednym z głównych celów nowelizacji jest ochrona środowiska naturalnego i promowanie zrównoważonego rozwoju. Działania te mają przyczynić się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz ograniczenia wpływu sektora energetycznego na zmiany klimatyczne.

Nowelizacja ustawy o OZE – kluczowe zmiany

Nowa ustawa wprowadza wiele zmian, które mają istotny wpływ na sektor OZE. Oto kilka z nich:

System aukcyjny

Wprowadzono system aukcyjny jako główną metodę przydzielania wsparcia finansowego dla projektów OZE. Dzięki temu proces ten staje się bardziej przejrzysty i konkurencyjny.

Wsparcie dla małych instalacji

Nowe przepisy uwzględniają potrzeby prosumentów i umożliwiają im korzystanie z preferencyjnych stawek opłat za dostęp do sieci.

Nowe technologie

Ustawa zachęca do inwestycji w nowe technologie, takie jak magazyny energii czy elektromobilność. Mogą one przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania energii.

Ochrona środowiska

Przy wprowadzaniu zmian uwzględniono aspekty ochrony środowiska naturalnego, takie jak minimalizacja wpływu na przyrodę i krajobraz.

Zwiększenie mocy zainstalowanej

Nowelizacja zakłada zwiększenie mocy zainstalowanej w OZE. Ma to przyczynić się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym kraju.

Wnioski

Dzięki wprowadzanym regulacjom polegającym na współdzieleniu infrastruktury przyłączeniowej zwiększa się potencjał mocy wytwórczych. To duże wsparcie dla wytwórców OZE, którzy aktualnie muszą zmierzyć się z dużą ilością odmów przyłączenia – czytamy w komunikacie na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii jest krokiem w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej. Dzięki wprowadzeniu systemu aukcyjnego,prosumentów oraz promowaniu innowacji, Polska ma szansę stać się liderem w produkcji energii z OZE. Jednak sukces tego przedsięwzięcia będzie zależał od skutecznej implementacji przepisów i długoterminowej strategii rozwoju sektora OZE.

Ustawa weszła w życie 1 października 2023 r.