Raport „Strong Women in IT 2023 – Global Edition” skupia się na kobietach na stanowiskach kierowniczych w branży IT. W raporcie przedstawiono różne aspekty kariery zawodowej kobiet w IT, ich wyzwania i cele. Wyniki pokazują, że choć wiele kobiet nadal spotyka się z wyzwaniami w budowaniu swojej kariery w tej branży, to dominującym trendem jest rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które zyskują ogromną popularność.

Raport podkreśla również rosnące znaczenie elastycznych form pracy, a praca zdalna oraz hybrydowa stają się bardziej powszechne. Kobiety w IT wyrażają potrzebę większej ilości czasu dla siebie i swojego samorozwoju.

Jak wygląda droga na szczyty IT?

Poprzednie edycje raportu były kształtowane przez pandemię i okres po pandemii, co odcisnęło swoje piętno na badanych. Wyniki raportu pokazują, że praca stacjonarna jest coraz rzadszym zjawiskiem, zaledwie 3% respondentek nadal pracuje na stałe w biurze. W międzyczasie rośnie popularność modelu hybrydowego, gdzie pracownicy mają możliwość częściowego pracy zdalnej i częściowego przebywania w biurze. W korporacjach praca zdalna jest praktykowana przez niemal 75% respondentek, w startupach przez około połowę (52%), a mniejsze organizacje (45%) również coraz częściej sięgają po ten model.

90% respondentek uważa, że wykorzystuje w pracy cały lub niemal cały swój potencjał. Jednocześnie 96% ankietowanych zarządzających w korporacjach i 87% w startupach twierdzi, że dąży do zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym. Jednocześnie zapytane o to, czego najbardziej potrzebują, aby móc dalej się rozwijać, na pierwszym miejscu wskazują po prostu… więcej wolnego czasu, a na drugim… więcej przestrzeni dla samorozwoju, co zdaje się wiele mówić o codziennej pracy na wysokim stanowisku w IT.

Czy IT daje poczucie stabilizacji?

Chociaż pojawiają się okresowe doniesienia medialne o zwolnieniach w branży IT, badania przeprowadzone wśród Strong Women in IT nie wykazują obecnie panicznych nastrojów związanych z obawami przed kryzysem gospodarczym. Pytane o najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi branża IT, kilkanaście procent respondentek z grupy Strong Women wskazuje na możliwość recesji lub kryzysu gospodarczego jako jedno z tych wyzwań. Jednakże znacznie częściej jako główne wyzwania wymieniają szybki rozwój technologiczny oraz problemy związane z personelem.

Wypowiedzi respondentek ukazują trudności w pozyskiwaniu wysoce wykwalifikowanych specjalistów IT oraz wyzwania związane z utrzymaniem ich w organizacji, motywacją oraz zarządzaniem zespołami pracującymi zdalnie. Ponadto, kobiety kierujące firmami IT coraz częściej podkreślają istotność zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem jako kolejne ważne wyzwanie dla branży.

Respondentki z inicjatywy Strong Women in IT wykazują wyjątkową jednomyślność, jeśli chodzi o wzajemne wsparcie wśród kobiet pracujących w branży IT. Prawie wszystkie, aż 99% uczestniczek z korporacji (97% w przypadku przedstawicielek startupów), deklaruje gotowość do udzielania wsparcia innym kobietom. Badania przeprowadzone w poprzednich latach wykazują wyraźny wzrost tego wsparcia. Na początku raportu w 2019 roku wsparcie to deklarowało nieco ponad trzy czwarte kobiet w startupach i około połowa kobiet w korporacjach.

Niemal wszystkie respondentki wyraziły satysfakcję z kariery w IT, choć przyznają, że istnieją zagrożenia związane z nadmiernym korzystaniem z technologii. Z raportu dowiecie się m.in.:

  • Co jest warunkiem utrzymania balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym?
  • Czy płace kobiet i mężczyzn w IT są równe? Gdzie łatwiej o transparentną politykę płacową i równość zarobków?
  • Jakie kierunki studiów ukończyły?
  • Co było dla nich najważniejszą lekcją? Jakie narzędzia i aplikacje ułatwiają im organizację pracy?

Z raportem można zapoznać się tutaj.