Z badania przeprowadzonego przez Iron Mountain i The HR Research Institute wynika, że 27% firm wykorzystuje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji w dziale HR. Niemniej jednak, aż 58% badanych organizacji przewiduje znaczny wzrost wykorzystania AI w ciągu blisko 1,5 roku. To dobra wiadomość dla zarządzania informacjami kadrowo-płacowymi.

Obszar zarządzania informacjami w dziale HR wciąż stanowi wyzwanie. Dokumentacja kadrowo-płacowa jest czasochłonna, a 48% organizacji ocenia swoje działania w tym obszarze na 3 lub mniej w skali pięciopunktowej. Badanie wykazało, że procesy manualne dominują w zarządzaniu informacjami HR, a ponad połowa organizacji nie ma w pełni zautomatyzowanych procesów.

Sztuczna inteligencja zyskuje na znaczeniu w działach HR, a łącznie 86% organizacji planuje lub już implementuje AI. Jest to szczególnie istotne w cyfryzacji HR, która przyspieszyła w wyniku pandemii. Technologia ta pomaga w analityce danych, zdobywaniu kompetencji, rekrutacji oraz zachowaniu zgodności z przepisami.

AI zarządzi HR?

Automatyzacja, zwłaszcza oparta na sztucznej inteligencji, odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu informacjami HR. To ważny krok w kierunku skoncentrowania się na zadaniach strategicznych, ograniczenia ryzyka błędów i naruszenia danych oraz spełnienia wymogów zgodności.

Cyfryzacja HR toczy się w przyspieszonym tempie od czasów pandemii, której konsekwencje unaoczniły konieczność zadbania o bezpieczeństwo danych, wypracowania scentralizowanego, zdalnego dostępu do dokumentów kadrowo-płacowych, a także poszukiwania optymalizacji kosztowej na różnych płaszczyznach. Z mojego doświadczenia wynika, że biznes z dużym zainteresowaniem spogląda dziś w stronę sztucznej inteligencji, bacznie obserwując jej rozwój i oceniając przydatność pod kątem własnej organizacji. W tym zakresie specjaliści HR za obszary o największym potencjale do optymalizacji uznają: analitykę danych, zdobywanie nowych kompetencji i rozwój, pozyskiwanie talentów oraz compliance – podsumowuje Monika Kobylińska, Iron Mountain Polska.

Automatyzacja odgrywa bardzo istotną rolę w zarządzaniu informacjami w HR. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym opracowanych na bazie sztucznej inteligencji, pomaga skierować uwagę specjalistów na strategiczne zadania, ogranicza ryzyko błędów i naruszenia danych, a także pozwala zadbać o zgodność (compliance). 

Warto dostosować strategię do konkretnych potrzeb organizacji, aby w pełni wykorzystać korzyści wynikające z wdrożenia innowacji.

Źródło: Iron Mountain, The HR Research Institute