Choć wiele firm obawia się, że praca zdalna obniża produktywność, raport The Flex Index pokazuje przeciwnie. Firmy oferujące pracę zdalną i hybrydową rekrutują pracowników dwukrotnie szybciej niż te, które wymagają obecności w biurze na pełen etat. Elastyczne modele pracy zdalnej stają się coraz bardziej atrakcyjne dla pracodawców.

Wyniki raportu The Flex Index, który został opublikowany w lipcu 2023 roku, wskazują na rosnącą popularność i kształtowanie się pracy zdalnej oraz hybrydowej. Firmy, które oferują te modele, rekrutują pracowników z większą skutecznością. Elastyczność środowiska pracy przekłada się na korzyści, niezależnie od branży czy rozmiaru firmy.

Wzrost zatrudnień w przypadku pracy co najmniej częściowo zdalnej

Wzrost zatrudnienia w firmach elastycznych w ostatnich 12 miesiącach wyniósł 5,6% dla pełnej pracy zdalnej i 4,1% dla modelu hybrydowego. Firmy wymagające obecności w biurze zwiększyły zatrudnienie o 2,6%. Im mniejsza liczba dni pracy zdalnej oferowana przez pracodawcę, tym trudniejsza rekrutacja. Firmy, które oferują jeden dzień pracy zdalnej w tygodniu, zwiększyły zatrudnienie o 4,8%, dla dwóch dni wynik to 4,7%, a dla trzech dni spadł do 4,4%.

Nawet częściowa elastyczność, tak jak dwa czy trzy dni pracy zdalnej, przyspiesza rozwój firm. Firma Atlassian wprowadziła model hybrydowy i zwiększyła zatrudnienie o ponad dwukrotnie, oferując pracownikom wybór między pracą w biurze a zdalną. Praca zdalna eliminuje bariery geograficzne, redukuje koszty i wspiera różnorodność zespołu.

Elastyczna praca zdalna ma wiele zalet i staje się znaczącym czynnikiem przyspieszającym rekrutacje oraz kształtującym jakość miejsca pracy.

Praca zdalna ma wiele zalet, bo eliminowanie barier geograficznych w coraz bardziej zglobalizowanym świecie, ma ogromne znaczenie. Obniża to również znacząco koszty związane z utrzymaniem biura oraz infrastrukturą, a eliminowanie dojazdów pracowników wspiera zrównoważony rozwój. Ponadto, możliwość pracy zdalnej to coraz częściej stempel jakości danego miejsca pracy. Widać to zwłaszcza w młodszym pokoleniu – podsumowuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Źródło: Personnel Service