Najnowszy raport Confidence Index, przygotowany przez CBRE i Panattoni, ukazuje, że rosnące koszty pracy mają największy negatywny wpływ na logistykę, łańcuchy dostaw, produkcję i sprzedaż detaliczną. 80% firm doświadcza trudności związanych z wydatkami na pracowników, 76% boryka się z inflacją i presją cenową, a 74% odczuwa problemy z wyższymi cenami paliw i energii.

Inwestycje w technologię przynoszą ulgę

W celu zminimalizowania wpływu narastających kosztów, przedsiębiorstwa inwestują głównie w technologie, widząc w nich sposobność do poprawy efektywności. W badaniu Confidence Index 2023, 79% respondentów wskazało, że najbardziej negatywny wpływ ma wzrost kosztów pracy. Inflacja i presja cenowa zostały wskazane przez 76% badanych, a 74% zauważa wyższe ceny paliw i energii.

Badane branże podjęły działania w celu przeciwdziałania kosztom, w tym inwestycje w technologie (78%), ograniczanie wydatków (70%), podnoszenie cen produktów/usług (54%) oraz audyt i usprawnianie procesów zakupowych (48%). Wpływ geopolityki, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie, wywołuje zaniepokojenie, skupiając się na wyższych kosztach operacyjnych (80%) i niedoborze pracowników (36%).

Ostatnie wydarzenia geopolityczne (związane obecnie przede wszystkim z wojną w Ukrainie) wywierają coraz większy wpływ na logistykę i łańcuchy dostaw oraz produkcję i sprzedaż detaliczną. Branże, badane w raporcie Confidence Index 2023, zapytane o ich konsekwencje, wskazują przede wszystkim na wyższe koszty operacyjne (80 proc.) oraz niedobór pracowników (36 proc.). Na kolejnych miejscach, zadeklarowane przez 32 proc. zapytanych, znalazły się zakłócenia międzynarodowych łańcuchów dostaw i wyższe koszty kredytowania działalności.

Z badań Confidence Index przygotowanych przez CBRE i Panattoni wynika, że rosnące koszty pracy i inflacja wpływają negatywnie na logistykę, produkcję i handel. Inwestycje w technologię są głównym rozwiązaniem. Większość firm odczuwa wpływ wydarzeń geopolitycznych, co przyczyniło się do skupienia na kosztach operacyjnych i niedoborze pracowników.

Źródło: CBRE