Kiedy obecny rząd nazbyt optymistycznie patrzy w przyszłość, pod hasłem #PrzedsiębiorcaToTeżWyborca rusza akcja zwracająca uwagę polityków na problemy przedsiębiorców, którzy tworzą wspólnie 12,8 mln miejsc pracy i 75% PKB.

Przedsiębiorcy powinni być partnerami dla rządzących

W końcu to dzięki nim w większości funkcjonuje polska gospodarka (a w tym eksport) i rynek pracy. Tymczasem przedsiębiorcy czują się osłabiani. PKB „ucieka” w programach, politycy reprezentujący na mocy mandatu interesy państwa nie słuchają ekspertów…

– Tworzą prawo w cieniu gabinetów – mówił podczas konferencji prasowej Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. – 19 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej trzeba działać tak, żeby dalej się rozwijać. Należy starać się o to, żeby otoczenie legislacyjne temu sprzyjało.

Zabijanie przedsiębiorczości = zabijanie zatrudnienia

– Chodzi nam o to, żeby polscy przedsiębiorcy mieli się dobrze – mówił Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Center Club. – Chcemy rozpocząć merytoryczną dyskusję. Dobrze funkcjonujący przedsiębiorca to także zadowolony pracownik.

Sojusz przedsiębiorców – Federacji Przedsiębiorców Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Business Center Club – zaprezentował 10 postulatów w imieniu 2,5 mln aktywnych przedsiębiorców:

  1. Zrozumiałe i stabilne prawo oraz wzmocnienie dialogu społecznego
  2. Sprawiedliwy i czytelny system podatkowy
  3. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych
  4. Zabezpieczenie rynku pracy przed zmianami demograficznymi
  5. Jednolity system wzrostu wynagrodzeń we wszystkich grupach społecznych
  6. Odpowiedzialna i zrównoważona polityka gospodarcza
  7. Poprawa bezpieczeństwa kraju
  8. Reforma systemowa ukierunkowana na poprawę stanu zdrowia Polaków
  9. Rozwiązania adresowane do sektora żywnościowego
  10. Poprawa konkurencyjności i zwiększenie promocji polskich przedsiębiorstw

Projekt obywatelski chroniący przedsiębiorców w Polsce wymaga 100 tysięcy podpisów i sojusz także na pewno z nim wystąpi. Jeśli nie uda się mu uzyskać wsparcia w prawie, będzie działał jako trzy najsilniejsze organizacje na własną rękę.

Polscy przedsiębiorcy dla dobra społecznego

Każdy, komu zależy na dobrej kondycji polskiej gospodarki, może podpisać poniższą petycję przygotowaną przez sojusz przedsiębiorców:

#przedsiebiorca_to_tez_wyborca

Ilość zebranych podpisów zostanie podana do informacji publicznej.