Ostatnie miesiące to seria regularnych i niewielkich wahań w nastrojach polskich nabywców. Główny wskaźnik barometru wciąż utrzymuje się jednak na dwucyfrowym minusie. 

W przyszłość patrzymy z ostrożnością

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich – wyniósł w kwietniu 2023 r. -13,2 i wzrósł o 3,9 jednostki w stosunku do poprzedniego miesiąca. W kwietniu poziom nastrojów konsumenckich w Unii Europejskiej również lekko drgnął w górę. Nastroje utrzymują się jednak na bardzo niskim poziomie, jednym z najniższych w całej historii badania.

Według badań GfK w kwietniu 2023 r. Polacy określali swoją aktualną sytuację finansową jako lepszą, niż w marcu 2023 r. Wynik wciąż utrzymuje się jednak mocno pod kreską (wskaźnik -16,4 wobec -24,8 z marca 2023 r.). W przyszłość konsumenci spoglądali również nieco mniej krytycznie, niż jeszcze miesiąc temu (średni wskaźnik wyniósł -15,4 wobec -19,2 sprzed miesiąca). 43 proc. spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą wzrost bezrobocia, jednak wynik ten jest niższy o 3 p.p., niż w marcu 2023 r. 

Obawy związane z rynkiem pracy sukcesywnie spadają, dając w efekcie spadek o około 10 p.p. od stycznia 2023 r. Jednocześnie już prawie 60 proc. Polaków jest zdania, że ceny towarów i usług wciąż będą rosnąć, przy czym już niemal co drugi ankietowany (45,7 proc.) uważa, iż inflacja – wbrew zapowiedziom Rady Polityki Pieniężnej – utrzyma dwucyfrową dynamikę.

W kwietniu 2023 r. ujemne nastroje konsumenckie dotyczyły wszystkich grup wiekowych analizowanych przez GfK. Najwyższy poziom zadowolenia – podobnie, jak w poprzednim miesiącu – wskazywały osoby w wieku 23-29 lat. Młodzi Polacy spodziewają się jednocześnie, że w najbliższym roku spadnie się jakość ich życia.

Kwietniowych nastroje konsumentów: podsumowanie

Kwietniowa poprawa wskaźnika nastrojów konsumenckich to sygnał wysyłany przez polskich nabywców, którzy mówią: jest źle, ale nie tak źle jak się spodziewaliśmy i jak zapowiadano. Pomimo utrzymującej się już wiele miesięcy rekordowo wysokiej inflacji, w handlu nie widać twardych oznak załamania. Biznes, zwłaszcza w sektorze FMCG, ma się przyzwoicie – choć warto podkreślić, że ilościowo kupujemy wyraźnie mniej produktów niż przed rokiem.–  mówi Barbara Lewicka, GfK. 

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. 

Źródło: GfK