Microsoft pomoże zdobyć nowe umiejętności cyfrowe. Microsoft ogłosił nową globalną inicjatywę na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Celem jej jest zwiększenie umiejętności informatycznych 25 milionów ludzi na całym świecie do końca roku. Ogłoszenie jest odpowiedzią na globalny kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19. Zwiększenie dostępu do umiejętności informatycznych jest ważnym krokiem w przyspieszeniu ożywienia gospodarczego. Zwłaszcza dla osób, które w wyniku kryzysu straciły pracę.

Inicjatywa ta, szczegółowo opisana na oficjalnym Blogu Microsoft, obejmuje natychmiastowe działania mające na celu pomóc wszystkim osobom, które chcą i mają potrzebę przekwalifikowania się i natychmiastowego rozpoczęcia nowej pracy. Jednocześnie połączy ona wszystkie istniejące i nowe zasoby z LinkedIn, GitHub oraz Microsoft.

Nowoczesne technologie od Microsoft

Jest to kompleksowa inicjatywa, oparta na danych i technologiach cyfrowych. W jej ramach udostępnione zostaną informacje na temat miejsc pracy i wymaganych umiejętności z LinkedIn Economic Graph. Zapewnia ona także bezpłatny dostęp do treści w serwisach LinkedIn Learning, Microsoft Learn i GitHub Learning Lab. Ponadto także łączy osoby posiadające certyfikaty Microsoft i narzędzia do wyszukiwania pracy w serwisie LinkedIn.

Microsoft przekaże 20 milionów dolarów w formie dotacji gotówkowych organizacjom non-profit na całym świecie, aby mogły sprawniej pomagać ludziom, którzy najbardziej tego potrzebują. Jedna czwarta tej sumy, czyli 5 milionów dolarów, zostanie przekazana w formie dotacji pieniężnych organizacjom non-profit. Działającym na rzecz społeczności reprezentujących mniejszości etniczne na terenie USA.

Ponadto Microsoft wykorzysta głos firmy, aby promować innowacje w polityce publicznej, które zwiększą możliwości w zakresie umiejętności potrzebnych w zmieniającej się gospodarce.

Firma zobowiązuje się również do udostępnienia rządom na całym świecie lepszych i dokładniejszych danych i analiz. W tym informacji pochodzących z LinkedIn Economic Graph – aby mogły one lepiej oceniać lokalne potrzeby gospodarcze.

Microsoft ogłosił również, że tworzy nową aplikację edukacyjną w Microsoft Teams. Ma ona pomóc pracodawcom w podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji nowych i obecnych pracowników. Aplikacja pozwoli pracodawcom zintegrować ich własne treści z treściami z serwisu LinkedIn Learning, Microsoft Learn. Ponadto z informacjami z innych źródeł w jednym miejscu. Umożliwi ona menedżerom przydzielanie i śledzenie postępów w nauce, a pracownikom pozwoli ona wymieniać informacje i zdobywać certyfikaty.

Inicjatywa będzie oparta na trzech obszarach:

Wykorzystanie danych do identyfikacji oferowanych miejsc pracy i selekcji umiejętności potrzebnych do ich obsadzenia.

Kilka lat temu LinkedIn uruchomił pierwszy na świecie wykres ekonomiczny, umożliwiający śledzenie trendów dotyczących siły roboczej. Ponadto otwierający okno na sygnały dotyczące pojawiających się luk w zakresie umiejętności. Wykres jest cyfrową reprezentacją globalnej gospodarki opartej na ponad 690 milionach specjalistów, 50 milionach firm, 11 milionach ofert pracy, 36 000 zdefiniowanych umiejętności i 90 000 szkół. Mówiąc krótko, są to wszystkie dane z LinkedIn, które pokazują dostępne miejsca pracy, wymagane umiejętności oraz istniejące kwalifikacje osób poszukujących pracy.

Wykres umożliwia również dostrzeżenie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, nowych miejsc pracy i globalnych wskaźników zatrudnienia. Te spostrzeżenia pomagają łączyć członków społeczności LinkedIn z konkretnymi możliwościami. Ponadto pomagają rządom i organizacjom w tworzeniu okazji ekonomicznych dla globalnej siły roboczej.

W ramach inicjatywy LinkedIn dzieli się darmowymi, dostępnymi w czasie rzeczywistym danymi o rynku pracy i umiejętnościach. Wszystko po to, aby pomóc rządom, decydentom i liderom biznesu zrozumieć m.in., co dzieje się na ich lokalnych rynkach pracy. Jakie firmy zatrudniają i jakie są trendy w zakresie umiejętności na tych stanowiskach. Dostęp do tych danych można uzyskać za pomocą nowego interaktywnego narzędzia na stronie linkedin.com/workforce. Dane są dostępne dla ponad 180 krajów i regionów (150+ miast, 30+ krajów). Użytkownicy mogą wyszukiwać według krajów lub regionów i pobierać zestawy danych.

Wykres posłużył również jako główne źródło planowania dla ogłoszonej inicjatywy, pozwalając identyfikować kluczowe miejsca pracy i umiejętności horyzontalne. Szczególnie te, na które jest obecnie największy popyt oraz tworząc dla nich ścieżki kształcenia za pośrednictwem LinkedIn Learning. Korzystając z tych danych, Microsoft zidentyfikował 10 stanowisk, na które jest największe zapotrzebowanie w dzisiejszej gospodarce i których znaczenie wzrośnie w przyszłości. Stwierdzono także, że odnotowały one stały wzrost w ciągu ostatnich czterech lat. Ponadto są rentowne i wymagają umiejętności, których można się nauczyć online. Te zawody to m.in. programista, przedstawiciel handlowy, project manager, administrator IT. Ponadto także analityk danych, specjalista ds. digital marketingu, analityk finansowy czy projektant graficzny.

Zapewnienie swobodnego dostępu do ścieżek kształcenia i treści pomagających ludziom rozwijać umiejętności wymagane na tych stanowiskach.

Aby pomóc ludziom w poszukiwaniu pracy w tych dziedzinach, do końca marca 2021 r. LinkedIn udostępnia bezpłatnie ścieżki edukacyjne LinkedIn Learning dostosowane do każdej z tych ról. Poszczególne ścieżki edukacyjne zawierają sekwencję materiałów wideo, które mają pomóc osobom poszukującym pracy w rozwijaniu podstawowych umiejętności. Ponadto biblioteka zawiera wirtualne kursy prowadzone przez ekspertów branżowych, które obecnie są dostępne w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim.

Osoby poszukujące pracy w roli deweloperów uzyskają również dostęp do GitHub Learning Lab, aby mogły ćwiczyć swoje umiejętności na „żywej materii”. GitHub Learning Lab to oparte na botach narzędzie edukacyjne, które wykorzystuje repozytoria kodu do nauki kodowania za pomocą rzeczywistych modułów w wersji demo.

Aby zapewnić ludziom łatwiejszy dostęp do umiejętności miękkich potrzebnych do podjęcia nowej pracy, Microsoft oferuje bezpłatny dostęp do czterech ścieżek edukacyjnych LinkedIn:

Udostępnienie certyfikatów i bezpłatnych narzędzi do poszukiwania pracy, które pomogą osobom rozwijającym umiejętności w zdobywaniu nowych stanowisk.

Inicjatywa ma również na celu pomóc osobom poszukującym pracy w zaprezentowaniu swoich umiejętności potencjalnym pracodawcom. Ta część składa się z kilku elementów.

Po pierwsze, Microsoft będzie oferować dostęp do uznanych w branży certyfikatów opartych na egzaminach wykazujących biegłość w zakresie technologii Microsoft. Egzaminy certyfikacyjne Microsoft będą dostępne za znacznie obniżoną opłatą w wysokości 15 dolarów. Cena ta jest dla osób, które potwierdzą, że na ich sytuację zawodową miał wpływ COVID-19. Chętni będą mieli możliwość zaplanowania egzaminu od września do końca roku, a osoby do niego przystępujące będą miały czas do 31 marca 2021 roku na jego zakończenie. W ten sposób uczestnicy będą mieli dostęp do egzaminów, które zapewniają pięć podstawowych certyfikatów i osiem certyfikatów opartych na roli. Będą to m.in. certyfikaty w zakresie podstaw chmury Azure, analityki danych, sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa chmury, Microsoft Teams czy Power Platform. Egzaminy będą początkowo dostępne w siedmiu językach – angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, japońskim, chińskim (uproszczonym) i koreańskim.

Wszystkie zasoby są dostępne z jednego miejsca: opportunity.linkedin.com.

Więcej informacji jest dostępne na stronie news.microsoft.com/skills. Szkolenia Microsoft Learn w języku polskim można znaleźć TUTAJ.