Praca wirtualnego lidera jest bardziej wymagająca i zajmuje więcej czasu! Szacuje się, że zarządzanie wirtualnym zespołem zajmuje o połowę więcej czasu niż tradycyjnym. Ponadto bycie dobrym liderem zespołu ulokowanego w jednym biurze nie oznacza sukcesu w otoczeniu wirtualnym. Wymaga ono znacznie bardziej rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.

Jaka jest Twoja wartość jako lidera?

Według badań i koncepcji Instytutu Gallupa wartość lidera opiera się na czterech podstawowych filarach:

A. Budowaniu wzajemnego zaufania;

B. Byciu życzliwym – widzenie człowieka, a nie tylko zasobu do wykorzystania;

C. Stabilnym zachowaniu, również w aspekcie emocjonalnym, przewidywalności  zachowań, oraz stałości decyzyjnej; 

D. Umiejętności nadawania sensu pracy członkom zespołu i organizacji.

To oznacza, że warto, aby lider zadał sobie pytanie, czy realizował powyższe punkty w pracy stacjonarnej. Jeśli tak, to na jakim poziomie, a następnie jak może je realizować w wirtualnym świecie? Poprzez jakie zachowania i komunikaty może budować swoją stabilność i nadawać sens ludzkiej pracy? Szczególnie w sytuacji, kiedy zapewne wielu członkom zespołu może doskwierać poczucie izolacji. Brak dobrego miejsca do pracy w warunkach domowych, nagłość zmiany i poczucie niepewności czy wręcz lęku o stabilizację i bezpieczeństwo finansowe swojego jutra towarzyszą dziś wielu z nas.

Jakimi zachowaniami da świadectwo swojego zaufania i bieżącej życzliwości dla każdego z członków zespołu?

Nazwij swój typ przywództwa

Ważne jest, aby lider nazwał swój styl zarządzania i przywództwa, który stosował do tej pory. Następnie, aby określił, jakie jest prawdopodobieństwo, że on się sprawdzi w wirtualnym zespole? Jak do tej pory wspierał zespół, jak często z nim rozmawiał i jakie są potrzeby zespołu w tym względzie? Jak mocno ma potrzebę kontrolowania oraz wskazywania konkretnych rozwiązań do realizacji i jak tę potrzebę realizował do tej pory? Ilu jego pracowników jest dojrzałymi i samodzielnymi ekspertami, a ilu potrzebuje instrukcji i monitoringu postępu prac? Potrzebuje zredefiniować swój styl na potrzeby zespołu. W innym wypadku wypali go lub spowoduje jego silną reaktywność. Jest to reagowanie wyłącznie na bodźce kary i nagrody, co w wirtualnym świecie będzie wyjątkowo nieefektywne i spalające dla samego menedżera.

Zrozum potrzeby swoich pracowników

(…)

Dowiedz się więcej: https://promocje.infor.pl/piz/20200406-praca-zdalna/