Udostępniamy pełny materiał lekcji języka angielskiego, pochodzący z książki „Polish Your HR English” wydawnictwa INFOR. Polecamy wykorzystanie czasu przymusowego pobytu w domach na przypomnienie sobie lub uzupełnienie znajomości angielskiego. Na końcu lekcji znajdziesz słowniczek z tłumaczeniem wybranych zwrotów i słów. Zachęcamy do samodzielnej nauki w oparciu o materiał, przygotowany przez metodyków i ekspertów językowych. Ćwicz swój umysł, powtarzaj i utrwalaj przydatne słowa i wyrażenia, zrób to dla siebie – teraz masz na to czas!

A więc zaczynamy…..

Czyli Tyran   i   Mędrzec :  coaching ,  Mentoring   i   relacje  przełożonych   z  pracownikami

The tyrant and the Sage :  coaching , Mentoring and Superior  –  employee  relations 

W tej lekcji przeczytają Państwo o doświadczeniach Georg’a w obszarze budowania relacji z przełożonymi. Dowiemy się, w jaki sposób przełożeni  motywowali  go  do  rozwoju  oraz  realizowania  kolejnych celów. Innymi słowy, jak wywiązywali się z roli coacha oraz mentora i jak George z tych doświadczeń korzystał.

Back in a UK consultancy, I had had a hard time working firstly in New Business Start-ups for an ex-colonial type who still thought he was hunting rhino, then for a dishonest HR Consultancy Manager who tried to steal the company’s clients. Upon his departure I was transferred to Head Office, reporting directly to the tyrannical Managing Director.

As I doodled dreamily over my desk pad, he shouted, „Sandford!” What are your objectives for today?”

„Well, I er, I, um, hm.” This routine continued daily until I was 23, ready with an immediate response but he was straight on to the next strategy. At 20’clock each day, often even when in his own office, he’d call through the wall.

„Sandford!  How many of your objectives have you achieved?”

I learnt to respond appropriately each day until I finally ran out of patience.

„Today, I’m writing protest songs.” I replied. 

He  looked  at  me sharply wondering whether to sack me on the spot but then instead, starting smiling. The point had been made on both sides. In fact, he turned out not to be such a tyrant and I learnt a lot from him about knowing what you want and  delivering  the  goods. It was  very loose-tight organisation  and  you could do your own thing as  long as you were successful. The Chairman’s favourite saying was, „The reward is, you get to stay.

„There  was  a  strong  macho  coaching  style  based on  role-modelling  with the  model  being  Bruce Willis.  Sadly, the only thing we have in common is hair loss.

Now in Warsaw, I’ve been adopted by Pani Retoryka.  Her  style  is  quite different. I don’t even  report  to  her  directly but she seems to enjoy our little chats.  I think I once asked her advice but somehow she turns every question upside  down and  returns  it  with  interest. She stares like an owl, through great big eyes which are magnified even more by her goldfish bowl glasses.

George, what do you think about employing exceptional people?

Well, I think successful organisations should want them.

And what can they contribute?

How do they mix?

Are there any risks?

Would you employ somebody more capable than yourself?

Half an hour later, I feel like I’ve been abducted by aliens and put through a battery of tests to search for signs of intelligence. Each conversation  although  friendly  is  like  a  thorough  selection  interview and I’m never quite sure if I’ve got the job or not.

Coaching is a term that is widely used and abused. You can have a  volleyball  coach,  an  exercise  coach,  a  life  coach,  diet  coach,  voice coach and a coaching coach. Coaching can be hands on, on the job, on-line, off-line, on demand, fast track, ad hoc or just in time but really – what’s it all about?

Whether assigned by the company or just happening naturally, a coach is someone who takes an interest. They care about your development and believe in helping you to realise your potential. They are good at asking questions and like a small child, will keep asking, „why?”  forever,  until  you  reach  the  bottom of „why?” They are reflective and have a mirror but it’s a special one which they can move around  like a barber  to  show  you  part  of  your head you never saw before and probably never wanted to because of the widening Bruce Willis bald patch. Yet, they can leave you feeling strong, hopeful and inspired, wanting to rush out to score another goal. Some push and some pull, some stare whilst others shout through walls but weather are they tyrants or sages, I welcome them all.

 Glossary:

A sage (a wise person) – mędrzec

To doodle (to draw pictures  and shapes) – rysować esy-floresy

To respond appropriately  (to answer in the expected way) – odpowiedzieć, zareagować w oczekiwany sposób

To run out of patience (to have no patience left) – stracić cierpliwość

To look at someone sharply (to look angrily at someone) – rzucić komuś ostre spojrzenie

To sack somebody on the spot (to give someone an immediate dismissal) – z miejsca kogoś zwolnić

A loose-tight organization (a culture with high personal independence but tough targets) – kultura organizacyjna cechująca się wysoką niezależnością pracowników przy zachowaniu wyśrubowanych celów

Role-modelling (a process of imitating behaviour) – proces modelowania konkretnych pożądanych zachowań

To report directly to someone (to be the direct subordinate) – podlegać bezpośrednio komuś w firmie

A chat (a brief, informal conversation) – pogawędka

To turn something upside down  (to change its orientation) – wywrócić coś do góry nogami

To return something with interest (to respond in a stronger way) – oddać coś z nawiązką

To contribute (to give something  to somebody or organisation,  to make a difference) – mieć udział, przyczynić się do czegoś

To be capable of (to be able to do something) – być zdolnym, by coś zrobić, mieć zdolności do czegoś

A battery of tests (a range of different tests often used in selection) – zestaw testów

On demand (as and when required) – na zamówienie

Fast track (the process of moving high performers quickly through the organization) – proces promowania/awansowania w szybkim tempie pracowników z najlepszymi wynikami; także: skrót, łatwiejsza droga, łatwiejszy sposób osiągnięcia sukcesu

A thorough selection process  (comprehensive assessment of job candidates) – szczegółowy, dokładny proces selekcji

Just-In-Time (JIT) (Japanese stock control system based on low stock holding and buying when needed) – „dokładnie na czas” – strategia zarządzania zapasami stosowana w celu usprawnienia zwrotu inwestycji poprzez redukcję poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym i związanymi z nim kosztami

To be assigned to do something  (to be named as the person responsible for something) – zostać oficjalnie wybranym do wykonania konkretnego zadania, mieć przydzielone zadanie, obowiązki

To take an interest in something  (to show and be interested in somebody or something) – bardziej się czymś zainteresować, wykazać zainteresowanie konkretną rzeczą

To realise your potential (to achieve all that you are capable of) – wykorzystać swój potencjał

Reflective (having the quality of reflection, deeply thoughtful) – myślący, uważny, pełen refleksji, głebokich przemyśleń na dany temat; także: odblaskowy, odbijający światło, obraz, jak lustro

A bald patch (an area on a man’s head without hair) – łysinka

To be hopeful (to be full of hope) – być pełnym nadziei, pokładać w czymś nadzieję

Push and pull (the technique of either attracting people towards you or pushing them into an activity) – strategia zarówno „przeciągania” skierowana do klienta ostatecznego, jak i „przepychania” skierowana do hurtowników  i detalistów

Książka „Polish Your HR-English” do nabycia w sklepie online wydawnictwa INFOR: http://sklep.infor.pl/polish-your-hr-english-2-angielski–nie–tylko-dla-hr–owca-pdf–wersja-elektroniczna-.html