Koronawirus atakuje, a PARP uruchamia działania pomocowe. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęła wdrażanie nowych rozwiązań. Mają one przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 na sytuację wnioskodawców i beneficjentów.

Jakie PARP wprowadza zmiany?

Zmianie ulegają m.in. terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie, Agencja zawiesza także czasowo kontrole. Rozumiejąc wyjątkowy charakter i problemy, jakie przedsiębiorcom mogą sprawiać okoliczności spowodowane koronawirusem, a także aby pomóc przedsiębiorcom w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, PARP wdrożyła działania pomocowe. W konkursach o dofinansowanie, których zakończenie przypada na marzec oraz kwiecień br. komisja wydłuży okres przyjmowania wniosków. Ponadto do 3 kwietnia br. zawieszone będą posiedzenia paneli ekspertów. Nowe daty będą ustalane każdorazowo z wnioskodawcą. Indywidualnie z beneficjentami będą także ustalane ewentualne zmiany w realizowanych projektach. W zależności od konkretnego przypadku i po przeprowadzeniu miarodajnej oceny będzie możliwość zawarcia aneksów do umów. Dopuszczamy możliwość wydłużenia czasu realizacji projektu czy terminów składania wniosków o płatność, a także zmiany w spodziewanych efektach projektów.

Koronawirus – odwołane kontrole wniosków

PARP przewiduje możliwość uznania za „kwalifikowane” wydatków, które zostały poniesione w związku z odwołanymi spotkaniami, szkoleniami czy wyjazdami. Analiza będzie prowadzona podobnie jak w przypadku zmian do umów. Po pierwsze na podstawie indywidualnych uzgodnień z beneficjentem , a także w oparciu o postanowienia zawarte w umowie o dofinansowanie. Ponadto Agencja odwołała kontrole zaplanowane do 31 marca br. Nowe terminy zostaną uzgodnione indywidualnie z beneficjentami. Agencja zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby rozliczenia wniosków o płatność odbywały się zgodnie z dotychczasowymi terminami.

Nowe terminy przyjmowania wniosków w konkursach o dofinansowanie

Koronawirus atakuje - PARP uruchamia działania pomocowe- wykres z nowymi datami składania wniosków
Koronawirus atakuje – PARP uruchamia działania pomocowe

Źródło: parp.pl