Zamówienia dla armii amerykańskiej to szansa dla polskich firm. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przewodnik dla polskich przedsiębiorców. Ułatwi on sięganie po kontrakty na zamówienia na potrzeby armii amerykańskiej w Polsce. Wartość tego rynku wynosić ma ok. 200 mln USD rocznie. Przeszkodą jest jednak nieznajomość know-how amerykańskich procedur przetargowych. Przewodnik pt. „Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce „ma to zmienić.

W ostatnich latach rola Polski jako jednego z głównych strategicznych filarów Sojuszu Północnoatlantyckiego wzrosła. W Polsce funkcjonuje 9 baz wojskowych, w których stacjonuje armia amerykańska oraz 5, w których stacjonują wojska państw. Członków NATO, w tym także amerykańskie. Bazy te stanowią pewien wydzielony obszar, zamieszkały przez setki osób potrzebujących stałych dostaw towarów i usług. Ponieważ pobyt wojsk amerykańskich finansowany jest ze środków publicznych USA, w bazach obowiązują amerykańskie przepisy dotyczące zamówień publicznych.

Zarówno zamówienia armii amerykańskiej jak i szerzej, system zamówień organizacji międzynarodowych, stanowi dla polskich przedsiębiorców szansę na dostęp do pewnego partnera biznesowego. Opiera on swe działanie na jakości, a nie tylko konkurencji cenowej. Zamówienia dla armii amerykańskiej w Polsce to szansa dla firm wszystkich branż od najmniejszych mikrofirm po dużych graczy. Dlatego powstał przewodnik Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce. To kompendium wiedzy dotyczącej rynku zamówień armii amerykańskiej. Przedsiębiorcy znajdą w nim podane w przejrzysty i prosty sposób informacje nt. prawa zamówień publicznych USA, sposobu wyszukiwania ofert, omówienie ścieżki aplikacji itd.. W przyszłym roku planowane są kolejne działania. W tym szkolenia regionalne, które dostarczą polskim przedsiębiorcom know-how dotyczącego zamówień dla armii amerykańskiej.

Zamówienia dla armii amerykańskiej to szansa dla polskich firm- samolot wojskowy na tle zachodzącego słońca.
Zamówienia dla armii amerykańskiej to szansa dla polskich firm

Pytania na temat sposobu i warunków uczestniczenia w przetargach międzynarodowych, w tym tych dla amerykańskiej armii można kierować do Zespołu Organizacji Międzynarodowych i Zamówień Publicznych w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej MRPiT korzystając z adresu: mzp@mr.gov.pl

Plan dla pracy i rozwoju

MRPiT z myślą o skutecznym wsparciu gospodarki i ochronie miejsc pracy stworzyło wielowymiarowy Plan dla pracy i rozwoju.   Przede wszystkim składają się na niego działania w trzech kluczowych obszarach: bezpośrednia pomoc, nowy kierunek aktywności i impuls rozwojowy. Ponadto pomoc polskim firmom w wejściu na rynek zamówień armii amerykańskiej wpisana jest w część „impuls rozwojowy” w „Planie dla Pracy i Rozwoju.”

Przewodnik „Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce” na zlecenie MRPiT opracowała firma Poland-U.S. Operations.

Źródło: gov.pl