Studenci prawa światowymi championami mediacji Turnieju ICC w Hongkongu. Uczestnicy z 15 stref czasowych, 20 drużyn, 3 dni zmagań, nierzadko w godzinach nocnych. Rezultat – studenci Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS okazali się najlepsi w międzynarodowym mediacyjnym Turnieju ICC.

Cechą charakterystyczną Turniejów ICC jest udział profesjonalnych mediatorów w rozgrywkach. Mediator, który na co dzień bierze udział w prawniczych negocjacjach, zmienia perspektywę i sprawia, że studenci stoją przed dużym wyzwaniem. Polega ono na zmierzeniu się z doświadczeniem biznesowym i prawniczym eksperta, odpowiedzi na jego wymagające pytania i dostosowania stylu negocjacji. 

Eksperci oceniają zarówno twarde elementy prawnicze, takie jak terminologia, ocena prawna, argumentacja, jak i elementy istotne dla procesu negocjacji, m.in. właściwą strategię, kompetencje miękkie, umiejętność przekonywania.

Studenci prawa światowymi championami w Hongkongu - młodzi ludzie siedzą przy okrągłym stole przed otwartymi laptopami.
Studenci prawa światowymi championami w Hongkongu

Największym wyzwaniem podczas konkursu była zdecydowanie różnica w strefie czasowej pomiędzy członkami konkursu – np. z Australii, Indii czy Kanady. Organizatorzy podczas pierwszych rund eliminacyjnych zadbali o komfort, oferując różne godziny rozgrywek, aby dostosować się do odpowiedniej strefy czasowej.

Rozgrywki online

Rozgrywki odbywały się online, w języku angielskim i składały się z sześciu rund. Przed każdą z nich drużyny otrzymywały kazus, w tym tzw. confidential (informacje poufne), który znała tylko jedna ze stron sporu. Na tej podstawie drużyna decydowała, które aspekty będą dla niej najważniejsze w trakcie rywalizacji. Opracowując strategię i negocjując z drużyną z innego kraju i uniwersytetu. Para w danej rundzie wcielała się w rolę pełnomocnika oraz klienta – przedsiębiorcy. Celem było przeprowadzenie skutecznych negocjacji z drugą stroną, ze wsparciem profesjonalnego mediatora. 

Różnice kulturowe i mediacja

Tegoroczny sukces stanowi zwieńczenie dotychczasowej pracy i wyróżnień w innych turniejach międzynarodowych. Turniej ICC w Hongkongu pokazał, jak ważna może być mediacja dla stron sporu pochodzących z różnych części świata. Dzięki temu dwie strony, często o odmiennych interesach, mogą znaleźć wspólną przestrzeń i rozpocząć rozmowę na neutralnym gruncie.
Uczestnicy pochodzili z różnych kontynentów i stref kulturowych. Dużym wyzwaniem dla uczestników było zadbanie o uszanowanie różnic międzykulturowych. Ponadto zrozumienie, że w zależności od kręgu kulturowego, z którego się pochodzi, sposób przekazywania sobie informacji oraz negocjowanie jest odmienny. Zadbanie o to, aby nie urazić nikogo podejściem do negocjacji, biznesu.

Pierwsze miejsce w konkursie oznacza akces i sfinansowanie udziału w prestiżowym konkursie negocjacyjno-mediacyjnym – ICC International Commercial Mediation Competition Paris edycja 16.

Tegoroczny sukces stanowi zwieńczenie dotychczasowej pracy i wyróżnień w innych turniejach międzynarodowych. Studenci zdobyli III miejsce na międzynarodowym turnieju mediacyjnym INADR w Wilnie. W 2019 r. w tym samym konkursie wyróżnienie dla najlepszej pary adwokat-klient, a także I miejsce w Turnieju mediUJ! organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w 2020 r. Turniej ICC w Hongkongu pokazał, jak ważna może być mediacja dla stron sporu pochodzących z różnych części świata. Dzięki temu dwie strony, często o odmiennych interesach, mogą znaleźć wspólną przestrzeń i rozpocząć rozmowę na neutralnym gruncie.

Skład zwycięskiej drużyny: studenci IV roku Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS Wydziału Psychologii i Prawa Poznaniu: Katarzyna Gołaś, Aleksandra Hemmerling, Klaudia Lewandowska, Piotr Sobczak.

Źródło: SWPS