Krynica Vitamin w sWIG80 po 5 latach na GPW – komentarz Piotra Czachorowskiego. 5 lat temu, 16 grudnia 2015 r. Krynica Vitamin weszła na Giełdę Papierów Wartościowych. Pięć lat później, 18 grudnia 2020 r., weszła do indeksu sWIG80.

W naszej prawie 30-letniej historii mieliśmy wiele ważnych momentów, które istotnie wpływały na działalność Spółki. Jednym z takich kamieni milowych był debiut Krynicy Vitamin na głównym rynku GPW. Stało się to 5 lat temu. Od tego momentu, chociaż zdarzały się też sytuacje trudne, jest to okres niezwykle dynamicznego rozwoju Spółki. Nakłady inwestycyjne rzędu 90 mln zł, które ponieśliśmy w tym czasie na nowoczesne urządzenia rozlewnicze oraz maszyny pakujące, jak również infrastrukturę okołoprodukcyjną, stawiają nasz zakład w światowej czołówce producentów napojów. Przy wsparciu z UE stworzyliśmy własne Centrum Badawczo-Rozwojowe. Sukcesywnie rozwijaliśmy naszą ofertę, zdobywaliśmy nowych klientów i zaznaczaliśmy swoją obecność na nowych rynkach. Debiutując na giełdzie w 2015 r. mieliśmy 165 mln zł rocznych przychodów. Natomiast rok 2019 zakończyliśmy z przychodami na poziomie już 297 mln zł.

Jednak wydaje mi się, że najistotniejszym okresem w naszym rozwoju jest rok obecny. Bardzo trudny okres dla wielu sektorów gospodarki i branż. Pandemia koronawirusa spowodowała duże straty ekonomiczne. Dla nas był to jednak okres wzmożonych działań. W celu ochrony miejsc pracy i woli pomocy, zdecydowanie włączyliśmy się do walki z koronawirusem. Rozpoczęliśmy produkcję płynu do dezynfekcji nie mając w tym zakresie żadnego doświadczenia. Z punktu biznesowego okazało się to dobrą decyzją, aczkolwiek w dalszym ciągu pracujemy nad rozwiązaniem sprawy znacznej reklamacji, która wpłynęła z rynku niemieckiego. Przychody ze sprzedaży, łącznie napojów i płynu do dezynfekcji, po trzech kwartałach bieżącego roku wynoszą 360 mln zł. Jest to rekordowy wynik w całej naszej historii. Zwieńczeniem tego roku jest wejście spółki do sWIG80.

Miejsce Krynicy Vitamin jest na giełdzie

Teraz po kilkumiesięcznej przerwie ponownie wznowiliśmy produkcję dezynfektantów. Segment środków do dezynfekcji będzie dywersyfikacją naszego core business.

Od początku naszej obecności na giełdzie Krynica Vitamin co roku wypłaca dywidendę, której wysokość uzależniona jest od sytuacji finansowej Spółki . W latach 2016-2020 wypłaciliśmy łącznie prawie 50 mln zł dywidendy. W roku bieżącym, oprócz dywidendy za rok 2019, 10 listopada br. Krynica Vitamin wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2020 r. w kwocie 2 zł na akcję.

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że decyzja o wejściu na polski rynek kapitałowy była jedną z kluczowych w naszym rozwoju. Jako większościowy akcjonariusz oraz prezes zarządu Spółki chciałbym podkreślić, że miejsce Krynicy Vitamin jest na giełdzie. Chciałbym, aby kolejne 5 lat na głównym parkiecie GPW owocowało kolejnymi spektakularnymi sukcesami.

Źródło: Krynica Vitamin