Budżet UE na rok 2021 przyjęty. Przyjęcie budżetu UE na rok 2021 było możliwe po ostatecznym uzgodnieniu 10 grudnia przez Radę Europejską Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) UE na lata 2021-2027. Co zostało potwierdzone przez Parlament Europejski 16 grudnia.

  • 18 grudnia 2020 r. Parlament Europejski przyjął uzgodniony z Radą UE projekt budżetu UE na rok 2021.
  • Budżet na 2021 r. to pierwszy budżet nowych Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027.

Przede wszystkim budżet UE na rok 2021 jest korzystny dla Polski. Przewiduje płatności na takim poziomie, który pozwoli na refundację zaplanowanych wydatków na projekty polityki spójności oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Budżet UE na rok 2021 przyjęty- sala obrad w Parlamencie Europejskim.
Budżet UE na rok 2021 przyjęty

Budżet na 2021 r. ważny dla UE

Zapewni on odpowiednie środki zarówno na realizację dotychczasowych polityk unijnych (w tym ważnych dla Polski polityki spójności i wspólnej polityki rolnej), jak i na nowe wyzwania, które wynikają z celów strategicznych UE na lata 2021-2027 (w tym usuwanie skutków pandemii koronawirusa).

Zgodnie z porozumieniem zobowiązania budżetu UE w przyszłym roku wyniosą 164,3 mld euro, przy płatnościach 166,1 mld euro.

Ponadto do budżetu dołączono wspólną deklarację Rady i Parlamentu Europejskiego nt. płatności. Zobowiązuje ona:

  • Komisję Europejską do pilnego przedłożenia projektu budżetu korygującego – w przypadku spodziewanego przyspieszenia w realizacji projektów unijnych, a także
  • Radę i Parlament Europejski do pilnego przeanalizowania tej propozycji i zaakceptowania zwiększenia płatności.

Polska zabiegała o taką deklarację i jest to nasz sukces negocjacyjny.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Baterie wielokrotnego ładowania – KE pracuje nad zmianami w prawie

Baterie wielokrotnego ładowania – KE pracuje nad zmianami w prawie. Komisja Europejska proponuje modernizację przepisów UE dotyczących baterii. W związku z tym angażuje się w realizację inicjatywy będącej pierwszym spośród działań zapowiedzianych w planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Baterie, które są bardziej zrównoważone przez cały cykl ich życia, mają kluczowe znaczenie dla realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto zawartej w nim strategii „zero zanieczyszczeń”. Stosowanie takich baterii sprzyja konkurencyjnemu zrównoważonemu rozwojowi. Są one również niezbędne dla ekologicznego transportu, czystej energii i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Wniosek Komisji dotyczy kwestii społecznych, gospodarczych i środowiskowych związanych ze wszystkimi rodzajami baterii.