Czy to w ogóle możliwe? Teraz, gdy mamy rynek pracownika, braki kadrowe, finansową presję zatrudnionych i wyższe koszty pracy, również przez inflację? Gdy firmy dostrzegają potrzebę dbania o zdrowie pracowników, zapewniając opiekę medyczną i inne świadczenia? Gdy większość firm proponuje personelowi świadczenia pozapłacowe?

Wydarzenia ostatnich 3 lat wpłynęły na zdrowie pracowników, zmieniły ich oczekiwania i zachwiały ich poczuciem bezpieczeństwa. Pandemia, izolacja, lockdown, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny, inflacja, wzrost płacy minimalnej i kosztów pracy – to wszystko wyznaczyło nowe priorytety zatrudnionych i wytyczyło nowe trendy w HR.

Problemy pracowników dotyczące pracy oraz zdrowia i ich oczekiwania W tak niepewnych czasach, w sytuacji, gdy wzrasta poziom lęku, zwiększa się inflacja, pracownicy oczekują przede wszystkim wsparcia finansowego lub pozapłacowego. Liczy się również dobre przywództwo: efektywni liderzy, którzy nie są wypaleni zawodowo i mają duży poziom energii. Dla zatrudnionych ważne są również zdrowie i bezpieczne warunki pracy, ale zdrowie pojmowane szeroko, zgodnie z definicją WHO. Zakłada ona, że zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu (ang. wellbeing) i rozpatruje je w trzech aspektach: fizycznym, psychicznym i społecznym. Jak ono wygląda w badaniach i statystykach?

Ze zdrowiem psychicznym Polaków nie jest dobrze. Szacuje się, że w Polsce ok. 65 proc. osób jest zagrożonych depresją. Stres staje się coraz bardziej powszechny. Doświadcza go codziennie aż 23 proc. Polaków, a kilka razy w tygodniu – aż 29 proc. Pracownicy wskutek wydłużających się godzin pracy w pandemii – średnio o 6 godzin tygodniowo więcej – i zatarcia się granicy między pracą a życiem prywatnym są zagrożeni wypaleniem zawodowym. U ponad połowy pracowników występuje co najmniej jeden czynnik ryzyka (nadwaga, cholesterol, cukier, ciśnienie itd.), który może prowadzić w przyszłości do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Zdrowiu szkodzą również złe nawyki. Są one, zdaniem 52 proc. ubezpieczycieli, powodem wzrostu o 17 p.p. kosztów opieki zdrowotnej. Jednocześnie dla 82 proc. zatrudnionych ważne jest, by ich organizacje postrzegały ich nie tylko jako pracowników, ale przede wszystkim jako ludzi i brały pod uwagę ich życie osobiste i pasje.

Rozwiązanie na trudne czasy

Aby pogodzić oczekiwania pracowników i wymagania pracodawców, potrzebne jest rozwiązanie, które temu sprosta. Dzięki któremu można:

• zadbać o zdrowie fizyczne pracowników: o profilaktykę i dostęp do opieki medycznej, ale także bezpieczeństwo pracy, co pozwoli zmniejszać absencję i zwiększać efektywność;

• wspierać zatrudnionych w obszarze zdrowia psychicznego: ich odporność i kondycję psychiczną, aby budować motywację i zaangażowanie;

• troszczyć się o zdrowie społeczne pracowników i o możliwość utrzymywania przez nich relacji społecznych, nadwątlonych przez pandemię, czyli zapewnić pracownikom fizyczny, emocjonalny i społeczny work-life balance, ale również spełniać oczekiwania pracodawców:

• zmniejszać koszty osobowe, co jest ważne w obecnej sytuacji ekonomicznej, jednocześnie dopasowując świadczenia pozapłacowe do indywidualnych potrzeb pracowników;

• odciążyć w pracy działy HR, na których spoczywa obowiązek organizowania, komunikowania i rozliczania działań z powyższych obszarów, a w szczególności: dopasowanie ich do możliwości i potrzeb w ramach posiadanego budżetu, dotarcie z informacją do pracowników, zwłaszcza pracujących w rozproszonych strukturach, oraz motywowanie personelu do udziału w zaplanowanych działaniach i oferowanych programach.

Takim rozwiązaniem jest Medicover Zdrowa Firma – partner w budowaniu zdrowia, bezpieczeństwa i zaangażowania pracowników. Medicover Zdrowa Firma wspiera przedsiębiorców niezależnie od wielkości ich organizacji, oferując pomoc dostosowaną do ich potrzeb i możliwości:

• kompleksową opiekę medyczną dla pracowników: pakiety medyczne – także z opieką szpitalną, medycynę pracy, profilaktykę – audyty, szkolenia, szczepienia i opiekę lekarską w miejscu pracy;

• pakiety sportowe dla pracowników oraz ich bliskich obejmujące ponad 30 form aktywności sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych w ponad 4700 obiektach w całej Polsce;

• dostęp do lekarzy psychiatrów, psychologów oraz terapeutów, a także profilaktykę i edukację psychologiczną personelu; • konsultacje dietetyczne i edukację dietetyczną;

• platformę kafeteryjną, na której ponad 500 partnerów oferuje produkty i usługi z różnych kategorii;

• platformę HR, która umożliwia zarządzanie wszystkimi benefitami w firmie z jednego miejsca, ograniczając ilość pracy działom HR.

Zapraszamy do lektury miesięcznika Personel i Zarządzanie