TAURON Polska Energia po raz drugi znalazł się w gronie firm, które wejdą w skład portfela indeksu spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie. To kolejne w tym roku wyróżnienie dla Grupy TAURON za działalność prowadzoną w tym obszarze.

18 grudnia podczas konferencji podsumowującej 5 lat istnienia projektu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła wyniki VIII edycji RESPECT Index. Inicjatywa ta ma na celu wyłonienie firm zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Tym samym każdorazowo w skład portfela indeksu wchodzą spółki giełdowe działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach obejmujących ochronę środowiska, kwestie społeczne i pracownicze.

– „Ponowna obecność TAURON Polska Energia w zestawieniu RESPECT Index jest powodem do dumy, a jednocześnie stanowi dla nas potwierdzenie, że strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON realizowana jest we właściwy sposób” – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – „Z drugiej strony przynależność do grona spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie jest sygnałem dla naszych inwestorów, że prowadzone przez nas działania w tym obszarze są realizowane według najlepszych standardów.”

Wejście w skład nowego portfela indeksu to kolejne w tym roku wyróżnienie dla TAURON Polska Energia za działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Spółka została wyróżniona Złotym Listkiem CSR „Polityki”, natomiast „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2013” w konkursie na Raporty Społeczne 2014 jako jedyny został dwukrotnie nagrodzony, otrzymując Nagrodę Internautów oraz wyróżnienie za odważne wykorzystanie Internetu.

źródło: Tauron Polska Energia