Wzrost konkurencji, zmiany regulacji prawnych oraz spowolnienie gospodarcze to największe bolączki polskich przedsiębiorców. Po raz pierwszy od 8 lat wśród kluczowych problemów wskazywanych przez polskich przedsiębiorców pojawia się też problem kadrowy. Z kolei kluczowe ryzyka wskazywane na świecie, takie jak przestępczość komputerowa czy utrata reputacji, mają dla polskich przedsiębiorców istotnie mniejsze znaczenie – wynika z najnowszego raportu Aon Polska.

W ciągu ostatnich dwóch lat zmieniła się mapa największych ryzyk dostrzeganych przez polskich przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu. Mimo iż część obaw pozostała niezmienna, tak jak wzrost konkurencji, zmiany regulacji prawnych czy spowolnienie gospodarcze to na znaczeniu zyskały takie ryzyka jak niestabilność polityczna czy brak odpowiedniej kadry na rynku. Z kolei polscy przedsiębiorcy w mniejszym stopniu niż jeszcze dwa lata temu obawiają się utraty reputacji, mimo iż na świecie jest to ryzyko numer jeden.

Kluczowe ryzyka według polskich przedsiębiorców w prowadzeniu działalności wg ważności:

  1. Wzrastająca konkurencja
  2. Zmiany regulacji prawnych
  3. Spowolnienie gospodarcze
  4. Ceny towarów
  5. Należności handlowe/płatności kontrahentów
  6. Wahania kursów walut
  7. Przepływy pieniężne/ryzyka płynności
  8. Brak odpowiedniej kadry na rynku
  9. Utrata reputacji
  10. Niestabilność polityczna

W tym roku w pierwszej dziesiątce kluczowych ryzyk pojawiło się kilka nowych ryzyk: przepływy pieniężne/ryzyka płynności, brak odpowiedniej kadry na rynku oraz niestabilność polityczna. Zdecydowanie największy skok w rankingu dotyczy niestabilności politycznej (19 pozycji do góry) oraz braku odpowiedniej kadry na rynku (8 pozycji do góry).

Jednocześnie istnieją ryzyka, które w opinii przedsiębiorców straciły na znaczeniu, np. wahania cen surowców czy przerwa w działalności. Warto podkreślić, że aż sześć z dziesięciu ryzyk wskazanych jako najważniejsze przez polskie przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio dotyka obszar finansów. Blisko połowa respondentów wskazała, że poniosła w ubiegłym roku straty wskutek np. braku płatności kontrahentów.

Z kolei analizując tegoroczne wyniki światowe i zestawiając je z wynikami z poprzedniej edycji badania warto zwrócić uwagę na rosnące znaczenie ryzyka związanego z przestępczością komputerową. W Polsce temat ten jest wprawdzie w większym stopniu dostrzegany niż jeszcze dwa lata temu, jednak cały czas ryzyko to nie jest uznawane za kluczowe. W badaniu z 2015 roku polscy przedsiębiorcy uplasowali je na dwudziestym siódmym miejscu, zaś w tegorocznym badaniu na dziewiętnastym.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z wynikami badania polscy przedsiębiorcy mają poczucie, że ich firmy nie są odpowiednio przygotowane na wystąpienie różnego rodzaju ryzyk. Deklarowany poziom przygotowania jest najniższy od 10 lat.

Najwyższy odsetek badanych przyznaje, że spośród kluczowych ryzyk w największym stopniu jest przygotowany na wystąpienie ryzyka Należności handlowe/ Płatności kontrahentów, zaś w najmniejszym stopniu na ryzyko niestabilności politycznej.

 

 

 

 

Źródło: Materiały prasowe firmy