Jak zorganizować nowoczesną i efektywną sieć dystrybucji w handlu detalicznym w sytuacji, kiedy konsument ma coraz większe oczekiwania, sklepy ograniczają powierzchnię magazynową, a jednocześnie musimy walczyć z silną konkurencją? Natura jako największa polska sieć drogerii w kraju w ciągu ostatniego roku wprowadziła innowacyjne rozwiązania, dzięki którym udało się zoptymalizować proces dystrybucji towarów i ograniczyć wydatki na ten cel o 12%. Osiągnięcia Polbity – właściciela sieci drogerii Natura – zostały zaprezentowane podczas Profesjonalnych warsztatów z zakresu optymalizacji sieci dystrybucji towarów na przykładzie i z wizytą w Centrum Dystrybucyjnym Polbita Sp. z o.o., w dniu 26.09.2014 w Błoniach & Ołtarzewie pod Warszawą.

Natura jako największa polska sieć drogerii posiada 260 sklepów. Punkty handlowe rozmieszczone są na terenie całej Polski, zarówno w aglomeracjach miejskich (np. Warszawa, Kraków, Lublin, Trójmiasto, Wrocław), jak i w średnich miejscowościach (np. Sochaczew, Kozienice, Szczytno).

Aby móc efektywnie konkurować z innymi sieciami, musimy cały czas poszukiwać innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym będziemy mogli odpowiadać elastycznie na potrzeby Konsumentów. Klientki oczekują od drogerii, oprócz szerokiej oferty produktowej,  przede wszystkim: bogatej oferty nowości, atrakcyjnych promocji, konkurencyjnych stałych cen,  co w praktyce oznacza dla nas konieczność szybkich dostaw krótkich serii towarów – mówi Robert Bartnik, Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw w firmie Polbita. – Jednocześnie na naszą sieć dystrybucji mają wpływ liczne czynniki otoczenia rynkowego, m.in.: bezpośrednia konkurencja, skracanie terminów płatności przez dostawców, ograniczenia powierzchni magazynowej sklepów czy trendy ograniczania przez władze samorządowe możliwości wjazdu ciężkich samochodów do centrów miast, a także powstawanie nowej sieci drogowej.

W odpowiedzi na potrzeby rynku firma Polbita podjęła decyzję o zmodyfikowaniu łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw w firmie jest scentralizowany z Centrum Dystrybucji w Błoniach i siatką magazynów przeładunkowych w Polsce. Z magazynu centralnego dostawy dostarczane są do magazynów przeładunkowych typu cross-dock i stąd samochodami dostawczymi bezpośrednio do drogerii. Zwrotnie odbierane są z kolei puste opakowania, które wracają tą samą drogą do Centrum Dystrybucji.

System ten postanowiono jednak zoptymalizować, a nowe rozwiązania Polbity to przykład doskonałej współpracy na polu biznes-nauka. System udoskonalono bez ponoszenia przez firmę dodatkowych nakładów finansowych na wprowadzenie zmian.

Zespół Polbity delegowany do zadania zaprosił do współpracy dr. hab. inż. Piotra Sawickiego z Politechniki Poznańskiej. Wspólnie najpierw dokonano oceny poziomu i struktury kosztów funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Natura, a następnie opracowano model matematyczny służący do optymalizacji sieci dystrybucyjnej drogerii Natura. W tym zakresie wykorzystano techniki programowania matematycznego i zaawansowany silnik optymalizacyjny typu Solver. Pozwoliło to na wyznaczenie rozwiązania optimum, dającego firmie wspomniane korzyści oraz stanowi ewidentny przykład zasadności takiej współpracy.

Zgodnie z wypracowanym modelem, zmieniliśmy kilka lokalizacji magazynów cross-dockingowych – np. Bydgoszcz na Toruń czy Kraków na Tarnów. W znaczący sposób zreorganizowaliśmy obszary dystrybucyjne, zmieniając przyporządkowanie drogerii do obsługi przez poszczególne cross-docki – ponad połowa drogerii jest obecnie obsługiwana przez inne cross-docki, inaczej wyglądają także trasy dystrybucyjne. Dzięki wprowadzonym zmianom zredukowaliśmy koszty transportu o ponad 12%, uzyskując jednocześnie bardzo dużą elastyczność dostaw. Istotne jest również to, że optymalizując  sieć dystrybucji, firma nie poniosła dodatkowych kosztów zmian, np. wydatków inwestycyjnych czy wysokich kosztów reorganizacji, a jednocześnie  utrzymana została wysoka  jakość serwisu dla drogerii – mówi Rober Bartnik, Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw w firmie Polbita.

Innowacje i projekty modernizacyjne są trwale wpisane w strategię Polbity i rozwoju Drogerii Natura. Proces zmian jest ciągły. Ze względu na ewoluujący rynek, konieczność elastycznego dostosowania operacji do potrzeb Klientów stanowi warunek sukcesu. Polbita nieustannie śledzi najnowsze trendy, adaptuje najlepsze rozwiązania, modernizuje swoje zaplecze logistyczne. Tego typu rozwiązaniami wdrożonymi w Polbicie są również m.in.: wprowadzone opakowania zwrotne wielorazowego użytku, za pomocą których towar dostarczany jest do drogerii, automatyzacja procesów logistycznych w Centrum Dystrybucyjnym w Błoniu, czy w ostatnim czasie wdrożenie sortera dystrybucji końcowej. Dzięki tym projektom udało się podnieść bezpieczeństwo pracy oraz zoptymalizować zatrudnienie.

W chwili obecnej osiągnęliśmy stan optymalny na tym etapie rozwoju sieci Natura. Mamy jednak świadomość, że sieć ma charakter dynamiczny: jedne sklepy powstają, drugie są przenoszone w nowe lokalizacje lub w ogóle likwidowane. W związku z tym musimy stale trzymać rękę na pulsie, aby w sytuacji znaczących zmian, znowu zoptymalizować logistykę – wyjaśnia Rober Bartnik, Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw w firmie Polbita.

Polbita Sp. z o.o.