Parlament Europejski: długoterminowy budżet UE. Konferencja Przewodniczących (przewodniczący PE i liderzy grup politycznych) spotkała się 18 listopada bieżącego r. i potwierdziła stanowisko z porozumienia osiągniętego podczas negocjacji z Radą dotyczącego rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), porozumienia międzyinstytucjonalnego (PMI), jednostronnych i wspólnych deklaracji oraz rozporządzenie w sprawie powiązania budżetu Unii Europejskiej z praworządnością.

PE wydał opinię w sprawie decyzji dotyczącej zasobów własnych w dniu 16 września. Wystarczająco wcześnie, aby umożliwić Radzie, a następnie państwom członkowskim ratyfikację decyzji do końca 2020 r.

Parlament Europejski: długoterminowy budżet UE - sala Parlamentu Europejskiego z ludźmi.
Parlament Europejski: długoterminowy budżet UE

Parlament Europejski prosi Radę o jak najszybsze przyjęcie pakietu i rozpoczęcie procesu ratyfikacji. Przywództwo PE głęboko ubolewa nad tym opóźnieniem. Powtarza, że osiągnięte porozumienia (zarówno w sprawie WRF, jak i praworządności) są umową zamkniętą niepodlegającą dalszym negocjacjom. Ponadto nie należy spodziewać się żadnych ustępstw ze strony Parlamentu Europejskiego.

Źródło: PE

Przeczytaj także: Pomoc dla rolników – UE szykuje 8 miliardów Euro

Pomoc dla rolników – UE szykuje 8 miliardów Euro. Parlament i Komisja Europejska zawarły wstępne porozumienie dotyczące środków pomocowych dla rolników, producentów żywności i obszarów rolniczych, które pomoże im w wychodzeniu z kryzysu.

Pomoc dla rolników – co i dla kogo?

– środki pomocowe będą rozdane w 2021 i 2022 roku, a nie w latach 2022-2024

– co najmniej 37% budżetu przeznaczone na działania związane ze środowiskiem i klimatem

– co najmniej 55% funduszy dostaną młodzi rolnicy na elastyczną, zrównoważoną pod względem środowiskowym i cyfrową odbudowę swoich gospodarstw

Polityczne porozumienie czeka jeszcze na oficjalne zatwierdzenie przez Parlament i Radę UE.

Negocjatorzy zgodzili się, aby środki z instrumentu odbudowy dostępne dla obszarów wiejskich rozdzielić już w 2021 i 2022 roku. Wcześniej Komisja proponowała udostępnienie środków w latach 2022-2024. Około 30% z wynoszącego 8,07 miliardów Euro budżetu EU udostępni w 2021 roku. Ponadto pozostałe 70% w 2022 roku – zgodnie z porozumieniem.