Solidarność Polaków w obliczu pandemii. Podczas pandemii COVID-19 obserwujemy wiele akcji pomocowych i wzrost solidarności z innymi wobec zagrożenia. Sąsiedzi pomagają sąsiadom, kobiety wychodzą na ulice w obronie swoich praw. Z drugiej strony na scenie politycznej i społecznej doszło do nasilenia istniejących napięć. Dobrym przykładem jest agresja demonstrantów i policji podczas nielegalnego marszu niepodległości w Warszawie.

Narracja o naszej tożsamości narodowej podkreśla wyjątkowość Polski, ale także to, że nasz naród jest niewystarczająco doceniany przez innych. Takie przekonanie badacze z PrejudiceLab pod kierownictwem prof. Agnieszki Golec de Zavala nazwali narcyzmem narodowym. Wiąże się ono z podejrzliwością wobec innych grup, także mniejszości wewnątrz społeczności narodowej. Ponadto tendencją do przypisywania innym wrogich intencji wobec grupy własnej. Narcyzm grupowy jest sposobem kompensowania niskiego poczucia własnej wartości i skłonności do doświadczania przede wszystkim negatywnych emocji. Wiąże się z uprzedzeniami, rasizmem, homofobią, wrogością i agresją międzygrupową. Ponadto także skłonnością do myślenia spiskowego oraz interpretowania neutralnych zachowań jako obraźliwe dla własnej społeczności.

Solidarność Polaków w obliczu pandemii - kobieta z maseczką na twarzy trzyma w ręku żółtego  kwiatka.
Solidarność Polaków w obliczu pandemii

Narcystyczne wyolbrzymianie znaczenia społeczności, do której przynależymy ma zwiększyć poczucie własnej wartości. Wymaga ono jednak ciągłego monitorowania, czy nasza grupa jest dostatecznie doceniana i podziwiana przez innych. Przy najmniejszym podejrzeniu, że tak nie jest, nasila się wrogość do nich. Jak pokazują badania, polski narcyzm grupowy wiąże się z mniejszą solidarnością wobec współobywateli w obliczu pandemii koronawirusa w Polsce. Z kolei nienarcystyczna duma narodowa, przekonanie, że bycie Polką czy Polakiem jest powodem do radości i dumy, wiąże się z większą solidarnością wobec osób, które dotknęła pandemia koronawirusa.

Istnieją dwa różne pozytywne przekonania na temat własnej tożsamości narodowej. Duma z bycia Polakiem vs narcyzm narodowy. Wyznaczają one przeciwne postawy wobec innych podczas pandemii COVID-19

Badania wykazują, że oba przekonania mają ze sobą wiele wspólnego np. pozytywne myślenie o własnej grupie. Mają one jednak odmienne konsekwencje dla relacji z innymi. Analiza solidarności wobec pandemii to jedno z pierwszych badań dotyczących konsekwencji narcyzmu grupowego dla relacji wewnętrznych. Przeprowadzone w trakcie pierwszej fali pandemii pokazują, że taki narcyzm przewiduje mniejszą solidarność z członkami własnej grupy w potrzebie. Innymi słowy ci, których charakteryzuje narcyzm grupowy – choć uważają swój kraj za wyjątkowy – to jednak nie są skłonni to niesienia pomocy swoim rodakom w potrzebie. Z kolei nienarcystyczna duma z bycia Polakiem pozwala przewidywać solidarność z innymi Polakami podczas pandemii. Chęć niesienia pomocy, odpowiedzialność za własne działania, aby nie narażać innych czy poczucie wspólnoty z innymi Polakami w obliczu pandemii.

Psychologowie przeprowadzili badanie wzdłużne (obejmujące 6 fal pomiaru). Zbadano te same osoby sześciokrotnie podczas pandemii, a w czasie ostatnich 3 fal zmierzono solidarność z innymi w trakcie zagrożenia epidemicznego. Taki schemat badania pozwala pokazać, że to narcyzm i satysfakcja grupowa wyznaczają postawy solidarnościowe. Efekty te były najsilniejsze w okresie końca marca, kiedy pandemia nasiliła się najbardziej w Polsce.

Szczegółowe informacje zostały opublikowane w Social Psychological and Personality Science: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1948550620963655

Źródło: SWPS