• ARP uruchamia zapowiedziane w tarczy antykryzysowej wsparcie dla firm z branży transportowej oraz sektora MŚP
  • Rząd wspiera branżę transportową oferując na korzystnych warunkach leasing operacyjny z 12-miesięczną karencją w spłacie oraz pożyczki obrotowe.
  • Od 6 maja przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z nowych instrumentów będą mogli składać wnioski przez internet.
  • Dzięki nowemu systemowi cały proces składania wniosku będzie prowadzony zdalnie, łącznie z podpisaniem umowy. 

Leasing operacyjny i pożyczki wsparte aż 1,7 mld zł. ARP S.A. przeznaczy 1,7 mld zł na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Środki te przeznaczone będą na wsparcie polskich przedsiębiorstw, w tym z sektora transportu. Po pierwsze wśród oferowanych produktów znajdą się: leasing operacyjny z karencją w spłacie i ponadnormatywnym okresem spłaty. Po drugie pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. 

Kolejny instrument wsparcia dla firm - 1,7 mld zł na leasing operacyjny i pożyczki- uścisk dłoni dwóch mężczyzn w biurze.
Kolejny instrument wsparcia dla firm – 1,7 mld zł na leasing operacyjny i pożyczki

Instrumenty wsparcia

Krwiobieg obrotu towarów w Europie funkcjonuje w znacznym stopniu w oparciu
o polską branżę transportową. Szczególnie silną pozycję ma tu drogowy transport
towarowy z ogólnym udziałem w UE przekraczającym 16%, a w przypadku transportu
międzynarodowego –  aż 25%. Chcemy, aby w nowych warunkach, które wymuszą
przedefiniowanie łańcuchów wartości i dostaw, nasza rodzima branża zachowała
swoją konkurencyjność i była gotowa do odpowiedzi na nowe wyzwania. Aby tak się
stało, w tarczy antykryzysowej przewidzieliśmy rozwiązania przeznaczone
specjalnie dla tego sektora – mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga
Emilewicz. 

Zaś minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreśla: Ministerstwo
Infrastruktury pracuje nad tym, aby chronić branżę transportową i budowlaną
przed skutkami kryzysu spowodowanego epidemią. Ponadto
kolejne wprowadzane programy
dowodzą dobrej współpracy między stroną rządową a branżą. Mamy nadzieję, że
nasza oferta spotka się ze zrozumieniem naszych partnerów. 

Produkty finansowe oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu pozwolą
przedsiębiorstwom na przetrwanie trudnego okresu związanego z wprowadzeniem
stanu epidemii.
Zasady przyznawania środków są dostosowane do obecnych realiów
rynkowych, proponujemy kilkuletnie okresy finansowania oraz wydłużone okresy
karencji.
– mówi Paweł Kolczyński, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Leasing operacyjny z karencją w spłacie

Leasing operacyjny z karencją w spłacie skierowany jest do podmiotów sektora transportowego. Szczególnie dla tych, które – w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego – znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Przeznaczony jest na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. W rezultacie kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat. Ponadto karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy.

Pożyczki obrotowe

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP pozwoli na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń netto w firmach przez okres do 2 lat. W rezultacie wynagrodzenia trafią bezpośrednio na konta pracowników), przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy.

Nowy instrument – pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Z kolei pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym będzie mogła wynosić od 0,8 mln zł do 5 mln zł. Okres finansowania sięga do 6 lat, zaś okres karencji jest wydłużony do 15 miesięcy.
Od 6 maja przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o pożyczki i refinansowanie leasingu przez internet. Nowy system to wyjątkowe rozwiązanie, które pozwoli na szybkie i bezpieczne składanie wniosków. Dzięki temu dofinansowanie można otrzymać bez wychodzenia z domu. Innymi słowy pod adresem www.arp-tarcza.pl działa Portal Klienta. Znajdują się tam wszystkie niezbędne informacje na temat nowych produktów ARP S.A. oferowanych przedsiębiorcom. Przedsiębiorca może na portalu zapoznać się z ofertą, wybrać odpowiedni dla siebie produkt, a następnie złożyć wniosek przez internet. Ponadto proces składania wniosku odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku. 


Podsumowując, nowe narzędzie oferuje szybki, bezpieczny i intuicyjny model składania wniosków. Po uwierzytelnieniu, przedsiębiorca składający wniosek wprowadza NIP lub Regon, a dane jego firmy są automatycznie pobierane przez system z bazy danych GUS. Ponadto w zależności od wybranego produktu, przedsiębiorca wprowadza kolejne informacje, załącza niezbędne dokumenty, czy zaznacza właściwe oświadczenia. Po wprowadzeniu wymaganych danych kompletny wniosek zostaje wyświetlony, a przedsiębiorca po jego sprawdzeniu podpisuje go, przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego i wysyła automatycznie do ARP S.A. 
Ponadto w całym procesie fundamentalne znaczenie ma fakt, że w całości można go przeprowadzić w trybie online. Jest to możliwe dzięki ostatnim zapisom przyjętym w rekomendacjach rządu z tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. Innymi słowy dają one możliwość zawierania i aneksowania umów w formie dokumentowej, a nie, jak dotychczas, obligatoryjnie w formie pisemnej. Niezbędne informacje będzie można uzyskać na infolinii Polskiego Funduszu Rozwoju.

Źródło:www.gov.pl