Dofinansowanie nawet 800 tys. zł w konkursie PARP „Internacjonalizacja MŚP”. Jeszcze tylko kilkanaście dni mają przedsiębiorcy z MŚP ze wschodniej Polski na złożenie wniosku w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 28 maja br. kończy się pierwsza runda konkursu o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług. Konkurs dotyczy firm z Polski Wschodniej. Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 800 tys. zł, a budżet całego konkursu wynosi 50 mln zł.

Warunkiem ubiegania się o finansowanie ze środków unijnych jest posiadanie co najmniej jednego wyrobu lub usługi o potencjale do rozwoju na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Wnioski mogą złożyć MŚP z siedzibą lub oddziałem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

Dofinansowanie 800 tys. zł w konkursie PARP dla MŚP-banknoty 200 -stu złotowe leżą na stole
Dofinansowanie 800 tys. zł w konkursie PARP dla MŚP

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z przygotowaniem do umiędzynarodowienia działalności. Innymi słowy są to: koszty usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności. Ponadto koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Pieniądze z konkursu można również przeznaczyć na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

– „W tym roku w konkursie PARP została wprowadzona istotna zmiana, korzystna dla wnioskodawców. Koszty udziału w targach i misjach gospodarczych mogą obecnie stanowić więcej niż 49 proc. kosztów projektu” – przekonuje Arkadiusz Dewódzki, Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 550 tys. zł w przypadku wybrania rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Dodatkowo nawet 800 tys. zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Nabór do pierwszej rundy kończy się 28 maja br., a druga potrwa od 4 sierpnia do 7 września br.

Źródło: parp.gov.pl