Jak podaje Ministerstwo Finansów, wyprodukowane lub kupione przez firmy produkty przekazane na walkę z koronawirusem, zostają objęte Stawką 0% VAT.

Stawka 0% VAT dotyczy m.in. wyrobów medycznych i produktów leczniczych takich jak np. środki dezynfekujące, maseczki i kombinezony ochronne.

„Ministerstwo Finansów dokłada kolejną cegiełkę w zwalczaniu epidemii koronawirusa. Dlatego przedsiębiorcy, którzy przekażą kupione lub wyprodukowane przez siebie towary przyczyniające się do ratowania ludzkiego życia, mogą liczyć na pomoc Ministerstwa Finansów. Zatem stawka 0% VAT obejmuje takie darowizny” – mówi minister Tadeusz Kościński, który podpisał stosowne rozporządzenie.

Rozporządzenie ma jednak moc wsteczną. Stawka 0% obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.

Towary objęte stawka 0% VAT:

  • Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2020 r. o wyrobach medycznych.
  • Szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna.
  • Produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z 6 września z 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
  • Produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące.
  • Specjalistyczne testy diagnostyczne.
  • Środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Warunki skorzystania

Przedsiębiorcy skorzystają ze zwolnienia, jeśli darowizny dokonywane są na rzecz:

  • Agencji Rezerw Materiałowych,
  • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
  • Szpitali zakaźnych – przekształconych w jednoprofilowe szpitale zakaźne (tzw. szpitale jednoimienne).

Zatem przekazywane towary muszą być przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2, profilaktyką i zwalczaniem jego skutków.

Dlatego konieczne jest udokumentowanie darowizny umową. W przypadku dokonania darowizny w okresie od 1 lutego do dnia wejścia rozporządzenia w życie, konieczne jest pisemne potwierdzenie przekazania kupionych lub wyprodukowanych produktów.

Źródło: Ministerstwo Finansów