23 maja o godzinie 10.00 zapraszamy na kolejną debatę ekspertów i praktyków organizowana przez Personel i Zarządzanie!
Spotkanie poprowadzą Grzegorz FilipowiczDorota Dublanka, MBA Paweł Dudziak.

Wszyscy jesteśmy świadomi rosnących wyzwań i wynikających z nich oczekiwań dotyczących szeroko rozumianego kapitału ludzkiego w organizacji. Wydaje się też, że tradycyjne role HR i podział procesów na „HR-owe” i biznesowe staje się bardziej barierą wzrostu niż gwarantem „dobrej polityki personalnej”. Jak zatem budować rzeczywiste partnerstwo biznesowe? Jak kształtować optymalną kulturę pracy i co to w ogóle oznacza w praktyce? Jak przygotować organizację do zmian na rynku pracy? To wybrane zagadnienia, które będą kanwą naszego następnego spotkania w cyklu debat o „Smart-nym HR”.
💡Główne tematy:
1. Dlaczego firmy nie potrzebują już „tradycyjnego” HRu?
2. Wpływ zmian na rynku pracy na wyzwania rozwojowe, przed którymi stają firmy.
      a. Zmiany modelu pracy
      b. Zmiany pokoleniowe, kulturowo – społeczne i systemów wartości
      c. (R)ewolucja digital
3. HR vs biznes – jak wyjść z tego podziału?
      a. HR z perspektywy pracowników, menedżerów i zarządów
      b. Co zrobić, aby „cała firma była z HRu”?
4. Działania, które powinniśmy wdrożyć „tu i teraz” aby być gotowym na to co „przyniesie jutro”.
      a. Studia przypadków
      b. Inspiracje z różnych stron świata
Zapraszamy na LinkedIn na profil magazynu Personel i Zarządzanie.