Innowacje we współczesnym świecie to klucz do rozwoju firmy. Ważnym aspektem w ich wprowadzaniu jest posiadanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wiedzy nt. ich wdrażania. Gdy tego brakuje – z pomocą przychodzi Akademia Menadżera Innowacji. Zapisy do ostatniej edycji konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) trwają do końca stycznia 2023 r.

Celem Akademii jest rozwój kompetencji menadżerów i pracowników kluczowych dla wdrażania innowacji w firmach w zakresie zarządzania procesem zmian. Przede wszystkim po to, aby wprowadzanie nowych rozwiązań postępowało sprawniej i skuteczniej. Realizacja szkoleń i doradztwa AMI pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji.

Przedsiębiorcy z mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w programie do 31 stycznia 2023 r. Jest o co zabiegać. Udział w Akademii to kompleksowy program szkoleń i nawet 120 godzin doradztwa z ekspertami i praktykami w zakresie wprowadzania innowacji.

Akademia Menadżera Innowacji - nabór do ostatniej edycji do 31 stycznia 2023 r. - ludzie siedzą przy stole, na którym leża otwarte laptopy.
Akademia Menadżera Innowacji – nabór do ostatniej edycji do 31 stycznia 2023 r.

Akademia Menadżera Innowacji – program

AMI to jeden z bardziej kompleksowych programów szkoleniowo-doradczych dostępnych dla polskich przedsiębiorców. Składa się z dwóch ścieżek.

Pierwsza z nich – szkoleniowa – prowadzona jest zarówno przez teoretyków, jak i praktyków biznesu. To kilkadziesiąt godzin wykładów oraz praktycznych warsztatów. Ta część programu wyposaża firmy w wiedzę, szereg przydatnych narzędzi z powodzeniem stosowanych przez innowatorów. Prezentuje rynkowe przykłady oraz studia przypadków. Daje uczestnikom szansę, żeby z wielu perspektyw przyjrzeć się oraz przemyśleć różne aspekty dotyczące wdrażania zmian w organizacji.

Druga ścieżka pozwala firmie na indywidualną współpracę z doradcą, dzięki której pozyskaną wiedzę można przełożyć na specyficzne potrzeby i zaplanować zmianę w sposób bezpieczny i efektywny dla organizacji.

Poza tymi dwiema ścieżkami jest jeszcze trzeci, równie cenny, aspekt AMI – networking, zarówno z metodykami jak i przedsiębiorcami, biorącymi udział w programie. Przede wszystkim to świetna okazja wymiany wiedzy, kontaktów oraz nawiązywania relacji, które mają szansę przerodzić się w partnerstwa.

Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

AMI – dofinansowania dla firm

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%. Duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 50% dofinansowania. Pozostała kwota kosztu usług (tj. doradczej i szkoleniowej) pokrywana jest w formie wkładu prywatnego, wnoszonego przez przedsiębiorstwo jako opłata. Wkład wpłacany do części szkoleniowej może zostać odzyskany przez przedsiębiorstwo po zakończeniu edycji, jeżeli firma zdecyduje się na rozliczenie wkładu w wynagrodzeniach zgłoszonych do projektu pracowników – uczestników AMI.

Do tej pory w programie AMI udział wzięli przedstawiciele blisko 150 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Uczestnicy doceniają kompleksowość przekazywanej wiedzy. Ponadto również fakt, że mogą pracować z indywidualnie wybranymi doradcami nad wyzwaniami, z którymi przychodzą do programu.

Szczegółowe informacje na temat Akademii Menadżera Innowacji znaleźć można na stronie PARP.

Źródło: PARP