Wniosek o dodatek elektryczny – dla kogo? Ogrzewasz dom lub mieszkanie pompą ciepła lub korzystasz z ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego? Możesz złożyć wniosek o dodatek dla swojego gospodarstwa domowego przez internet. Masz czas do 1 lutego 2023 roku.

Dodatek dotyczy głównego źródła ciepła w gospodarstwie domowym. Aby go otrzymać, właściciel domu lub zarządca budynku zgłaszają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jak ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. 

Możesz otrzymać dodatek, jeśli korzystasz z jednego z rodzajów źródeł ciepła:

 • pompy ciepła,
 • ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego.

Na jedno gospodarstwo domowe możesz otrzymać jedno dofinansowanie:

 • 1000 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło mniej niż 5 MWh energii elektrycznej,
 • 1500 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej.
Wniosek o dodatek elektryczny - tylko do 1 lutego! - mężczyzna nachylony na stołem, pisze na klawiaturze tableta.
Wniosek o dodatek elektryczny – tylko do 1 lutego!

Kto może złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Każdy, kto:

 • ukończył 18 lat,
 • mieszka i przebywa w Polsce,
 • jest obywatelem Polski lub
 • jest cudzoziemcem, który ma:
  • zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,
  • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
  • obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.

Dodatek elektryczny przeznaczony jest dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów, w tym wykorzystują pompy ciepła. Przy czym, w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, osobny dodatek przysługuje wszystkim rodzinom zamieszkującym pod tym adresem.

Gospodarstwa domowe z fotowoltaiką bez dodatku

Rząd uznał, że gospodarstwa domowe, które mają fotowoltaikę nie potrzebują dodatku elektrycznego, gdyż nie mają dużych rachunków za prąd. Oznacza to, że wszyscy, którzy zainwestowali w mikroinstalację i mają ogrzewanie elektryczne, w tym pompę ciepła nie otrzymają dodatku elektrycznego.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Gmina na wypłatę pieniędzy ma czas do 31 marca 2023 r.

Źródło: gov.pl