Powiedzenie życie na kredycie nabiera nowego znaczenia, bo drożyzna jak nigdy drenuje portfele Polaków. Zaczęliśmy zwracać uwagę na to, co kupujemy. Coraz częściej zaciskamy pasa i odmawiamy sobie wielu rzeczy. Już 66% polskich rodzin przyznaje, że ma problem z finansowaniem większych wydatków oraz odkładaniem oszczędności. Co drugi Polak obecnie posiada zobowiązania finansowe w postaci kredytów lub pożyczek. Wobec 14% został już rozpoczęty proces windykacji z powodu ich niespłacania.

Jak wynika z raportu „Polaków życie na kredycie” zrealizowanego przez Pollster na zlecenie TTV średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osób na wspólnym utrzymaniu to niecałe 6 tysięcy złotych, a średnie wydatki to 3,7 tysiąca złotych. Ponad 60% wspólnej pensji przeznaczamy na bieżące wydatki. Chcemy czerpać z życia tu i teraz, więc sięgamy po kredyty, chwilówki, pożyczki, płacimy za przyjemności kartami kredytowymi. 17% Polaków przyznaje, że stanowią one w ich osobistym rachunku więcej niż połowę wydatków. Jednak bardziej niż kredyt przytłaczają codzienne koszty – zwłaszcza żywność. Prawie co trzeci Polak wskazuje, że to właśnie zakupy spożywcze stanowią dzisiaj ponad połowę wydatków.

60% polskich rodzin odczuwa pogorszenie sytuacji finansowej

Aktualna sytuacja ekonomiczna w Polsce przekłada się bezpośrednio na kondycję finansową polskiej rodziny. Niewielkie oszczędności (27% nie ma w ogóle oszczędności), coraz częstsze ograniczanie korzystania z zasobów (woda, prąd, benzyna) odzwierciedla rozwijający się kryzys gospodarczy w Polsce. Do tego niskie kompetencje finansowe społeczeństwa głównie w mniejszych ośrodkach miejskich i wiejskich rodzi przypuszczenia, że problemy finansowe Polaków mogą się pogłębiać. W ciągu ostatnich 12 miesięcy sytuacja finansowa pogorszyła się dla 60% polskich rodzin.

Polaków życie na kredycie - infografika, zmiana sytuacji finansowej.
Polaków życie na kredycie

Jak żyć, aby rachunek wyszedł bardziej na plus?

Wysokie stopy procentowe, inflacja i codzienne koszty, sprawiają, że każdy zaczyna sprawdzać portfel, a Polacy coraz częściej żyją na kredycie. Blisko co drugi Polak obecnie posiada zobowiązania finansowe w postaci kredytów, pożyczek itp. Zatrważa również procent badanych, mających problemy ze spłatą raty. Co piąty ankietowany przyznaje, że zdarza się, że zalega ze spłatą zobowiązań, a 14%, że został już wszczęty wobec niego proces windykacji z powodu ich niespłacania.

Oszczędzamy wodę i prąd, ale nie pieniądze. Mało kto też planuje wydatki 

Polacy raczej nie planują budżetu domowego w szerszej perspektywie czasowej. Swoje wydatki w skali roku planuje zaledwie 4% Polaków, w skali miesiąca – 23%, a w skali tygodnia – 16%. Trochę więcej niż połowa (53%) planuje wydatki na bieżąco, każdego dnia. Widać, że wzrost cen spowodował zainteresowanie nie do końca legalnymi czy etycznymi praktykami. 30% byłoby skłonnych palić w domu paliwem „gorszej jakości”, a co piąta osoba przyznaje, że skłonna byłaby ukryć przed różnymi instytucjami dochody w celu zmniejszenia swoich zobowiązań finansowych. 15% przyznaje, że mogłaby zrezygnować z zakupu biletu komunikacji miejskiej i jeździć na gapę. Chlebem powszednim jest już oszczędzanie na energii (62%) i paliwie (63%), rozrywkach i przyjemnościach (61%). 40% Polaków oszczędza również na dokształcaniu się.

Polaków życie na kredycie - infografika, wydatki na różne kategorie
Polaków życie na kredycie

Kłopot sprawia rozróżnienie inflacji i stóp procentowych

Nawet dzisiaj, kiedy o inflacji i wysokich stopach procentowych słyszy się na każdym kroku, Polacy nadal mają problem ze zrozumieniem tych pojęć. Tylko 43% badanych wie, że pojęcia inflacji i stopy procentowej oznaczają zupełnie co innego. 15% respondentów uważa, że można te dwa stwierdzenia stosować zamiennie. Stwierdzeniem sprawiającym również trudności była „poduszka finansowa” – znajomość tego pojęcia deklaruje 57% badanych. Kuleje też znajomość prawa.  57% błędnie myśli, że firma windykacyjna może w ramach swoich uprawnień zająć majątek dłużnika.

Polaków życie na kredycie - infografika, znajomość pojęć finansowych..
Polaków życie na kredycie

Trudne rozmowy o finansach z partnerem

W badaniu zapytano również, czy o finansach rozmawiamy z drugą połówką. 28% ocenia, że te rozmowy są dla nich stresujące. Sytuacja ekonomiczna gospodarstwa silnie przekłada się na odczuwane emocje związane z finansami. Najczęściej trudność w rozmowach na poszczególne tematy odczuwają kobiety i osoby, których nie stać na bieżące wydatki. Finanse, spośród wszystkich zaproponowanych tematów wspólnych rozmów z partnerem, okazały się tym najczęściej wywołującym stres. Mniej kłopotliwe są rozmowy na temat podziału obowiązków, wychowania dzieci, czy też na temat fantazji seksualnych.

Źródło: Raport TTV „Polaków życie na kredycie” przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster.