Dodatek węglowy – kto nie dostanie pieniędzy? Dodatek węglowy jest wsparciem pieniężnym dla gospodarstw domowych i przysługuje osobom, które ogrzewają dom węglem kamiennym, brykietem oraz pelletem. Od 20 września obowiązuje nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która wyklucza niektóre osoby z grona świadczeniobiorców. Pominięci zostali ci, którzy próbowali oszukiwać i zyskać więcej pieniędzy. Jakie są nowe zasady otrzymania dodatku węglowego?

Dla kogo dodatek węglowy?

3 tys. zł trafi do tych gospodarstw, gdzie głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wyniesie 1 tys. zł. Dla ogrzewania na LPG – 500 zł, a na olej opałowy – 2 tys. zł.

Pierwsza wersja ustawy głosiła: „jeden dodatek do węgla na jedno gospodarstwo domowe”. Jednak w wyniku nadużyć w postaci mnożenia liczby odrębnych gospodarstw domowych w tym samym budynku zapadła decyzja o doprecyzowaniu tego zapisu w ustawie.

Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku dofinansowanie to otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Innymi słowy, wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.

Dla jasności zasad warto podać przykład premiera o kamienicy, „która ma jeden kocioł, jeden piec i z niego energię elektryczną czerpie nawet 6 czy 7 gospodarstw domowych i są to różne adresy, to każdy z tych adresów ma prawo do tego dodatku”. Co ważne, gdy w jednym mieszkaniu „żyje rodzina i teściowa” i są to odrębne gospodarstwa domowe, „to w takiej sytuacji, w takim mieszkaniu przysługuje jeden dodatek”.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy. Trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy ok. 11,5 mld zł. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski można składać osobiście, przez internet (ePUAP), a także wysłać pocztą. Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.