Biznes lubi różnorodność. Rada Odpowiedzialnego Przywództwa, złożona z członków i członkiń zarządów firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przygotowała kolejną rekomendację dla firm w Polsce. Po pierwsze zachęca w niej do stawiania na różnorodność i budowania włączających miejsc pracy. ROP to eksperckie grono, składające się z członków i członkiń zarządów firm partnerskich FOB oraz przedstawicielek i przedstawicieli zarządu organizacji. Celem spotkań Rady Odpowiedzialnego Biznesu jest wypracowanie 10 rekomendacji dla biznesu w Polsce.

Kolejne spotkanie członków i członkiń Rady Odpowiedzialnego Przywództwa odbyło się 27 lutego w siedzibie Siemens Polska. Poświęcono je kwestiom związanym z zarządzaniem różnorodnością i budowaniem włączających miejsc pracy. Gospodynią wydarzenia była Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu i CEO Siemens w Polsce. Ponadto w charakterze gościa specjalnego udział w spotkaniu wzięła prof. Małgorzata Fuszara – prawniczka i socjolożka specjalizująca się w zagadnieniach związanych z socjologią polityki, gender studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych oraz socjologią prawa.

Prof. MałgorzataFuszara przedstawiła uczestnikom najważniejsze wyzwania w zarządzaniu różnorodnością w Polsce. Tymczasem to było punktem wyjścia do dyskusji poświęconej skutecznemu budowaniu włączających miejsc pracy. Udział w wydarzeniu wzięli również przedstawiciele partnerów strategicznych FOB: Provident Polska, Chiesi Poland, ABC-Czepczyński, BNP Paribas Bank Polska S.A. Ponadto Coca-Cola, IKEA, Orange Polska, Siemens Polska.

Biznes to wsparcie liderów i liderek

Jak mówi Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pomysłodawczyni Rady Odpowiedzialnego Przywództwa:

– Liderki i liderzy biznesu mogą inspirować, promować oraz wzmacniać działania mające na celu budowanie organizacji włączających. Taka jest także rola członkiń i członków Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Innymi słowy przez najnowszą rekomendację chcemy dać sygnał, że biznes nowoczesny to biznes otwarty na różnorodność.

Biznes lubi różnorodność. Rekomenduje ROP- pracownicy siedzą przy stole podczas konferencji
Biznes lubi różnorodność. Rekomenduje ROP

Treść 6. rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa: Organizacje XXI wieku są otwarte na różnorodność, tylko tak mogą osiągać najlepsze rezultaty biznesowe. Umiejętność budowania włączającej kultury organizacyjnej i uwzględniania potrzeb różnorodnych klientów to kluczowe kompetencje zarządcze współczesnych menedżerów, których nabycie wymaga czasu. Rolą liderów jest zapewnienie pomocy w ich budowaniu, by pracownice i pracownicy mogli się nimi posługiwać w codziennej pracy. A ponadto dodatkowo we wszystkich obszarach organizacji, prawdziwie uczestnicząc w realizacji jej wizji, celów strategicznych i wyników finansowych.

Różnorodność przynosi korzyści

– Wśród członkiń i członków zarządów firm coraz powszechniejsza jest świadomość, że stawianie na różnorodność przynosi korzyści. Po pierwsze nie tylko kierowanym przez nich przedsiębiorstwom, ale i całemu społeczeństwu. Dlatego tak ważne jest, by korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy przyczyniać się do upowszechniania koncepcji zarządzania różnorodnością – podsumowuje Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wszystkie rekomendacje dostępne są tutaj: https://odpowiedzialnybiznes.pl/rop/rekomendacje

Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa przyświeca założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest ważnym zadaniem osób zarządzających firmami. Celem Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej głosów CEO przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Co najważniejsze efektem prac ma być lista 10 Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Partnerami medialnymi inicjatywy są Rzeczpospolita oraz Harvard Business Review Polska.

Więcej informacji na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/ROP