Home Biznes „Biznes w czasach zarazy”, czyli działania osłonowe państw

„Biznes w czasach zarazy”, czyli działania osłonowe państw

„Biznes w czasach zarazy”, czyli jakie działania podejmują poszczególne kraje w w walce z epidemią? USA, Francja, Hiszpania, Szwajcaria i Australia przedstawiły działania osłonowe swoich rządów.
Zaprezentowały je na webinarium „Biznes w czasach zarazy” Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE), do której – jako jedyny polski przedstawiciel – należą Pracodawcy RP.


„Uczestnicy dzielili się doświadczeniami swoich krajów z walki z wirusem, działaniami podejmowanymi przez ich rządy w celu łagodzenia skutków gospodarczych i sposobami, jakimi ich organizacje podchodzą do problemów firm członkowskich” – relacjonuje Marta Kaźmierczak, ekspert Pracodawców RP ds. międzynarodowych.

„Podkreślano, że koronawirus to nie tylko kryzys zdrowotny, ale i ekonomiczny – o zasięgu globalnym, który wpłynie na biznes i pracodawców” – dodaje ekspertka.

Trzy klucze

Jak zaznacza ekspertka Pracodawców RP, uczestnicy webinarium podkreślali, że planując działania osłonowe należy brać pod uwagę trzy czynniki. Priorytetowo konieczność działania z wyprzedzeniem. Odpowiedzialność w doborze środków, które nie zawsze będą łatwe dla otoczenia biznesowego oraz nowe sposoby pracy.

Jak niektóre państwa wspierają swoje biznesy?

USA – 7 miliardów dolarów dla małych biznesów (relacja Gabriella Rigg Herzog, USCIB)

Pakiet pomocowy (Stimulus Package) został ogłoszony w poniedziałek 16.03, a rynki zareagowały na niego błyskawicznie. Sekretarz Stanu zachęca do szybkiego tempa pracy w legislacji. Co najważniejsze kongres USA zatwierdził kwotę do 7 miliardów dolarów na niskooprocentowane pożyczki na katastrofy, szczególnie dla małych firm.
Obserwuje się innowacyjne podejście niektórych biznesów (m.in. destylarni, browarów), które wykorzystując w swych procesach produkty alkoholowe, zaczynają wytwarzać brakujące środki. Organizacja USCIB (United States Council for International Business) śledzi sytuację uważnie i pracuje zdalnie. Ponadto jest w stałym kontakcie ze swoimi członkami w celu pracy nad sprawami o kluczowym znaczeniu, m.in. nad inicjatywą w ramach partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju („Business Fights Poverty”). Federalna organizacja SBA (Small Business Administration) planuje pomoc w ramach programu pożyczek na wypadek szkody gospodarczej. Na szczególną pomoc mogą liczyć firmy, które poniosły poważne szkody w kwalifikującym się obszarze klęski żywiołowej.

FRANCJA – 300 miliardów euro w ramach pożyczek bankowych (relacja Anne Vauchez, MEDEF)

Francuska gospodarka w styczniu br. miała problemy z łańcuchem dostaw i zanotowała pierwsze zaburzenia w działaniu firm. Ponadto w lutym gwałtowne spadki dotknęły m.in. branż hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej. W marcu, z chwilą ogłoszeniem zakazu zgromadzeń powyżej 5 000 osób, negatywny wpływ odczuły sektory związane z organizacją wydarzeń masowych, usług przewozowych czy gastronomicznych. Francuski indeks akcji CAC40 zanotował spadek o 35 proc. w porównaniu do stanu z 1 stycznia br. W ramach ekonomicznych i finansowych środków rząd będzie wspierał firmy w negocjacjach w sprawie zmiany harmonogramu pożyczek bankowych. Także zagwarantuje do 300 miliardów euro w ramach pożyczek bankowych. Ponadto zawieszone zostaną płatności składek społecznych i podatków bezpośrednich oraz rachunków i opłat (opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną).

Utworzony zostanie specjalny fundusz w wysokości jednego miliarda EUR dla 400 tys. mikroprzedsiębiorców o obrotach mniejszych niż 1 milion EUR. które utracili 70 proc. obrotu w okresie pomiędzy marcem 2019 r. a marcem 2020 r. Pierwsza wypłata kwoty będzie miesięcznie wynosiła 1500 EUR, a potem odbywać się to będzie na podstawie analizy konkretnego
przypadku. W ramach środków społecznych jako regułę przyjęto telepracę we wszystkich przypadkach, gdzie jest to możliwe (40 proc., 8 milionów pracowników). Jeśli nie jest możliwa, pracodawca ma obowiązek odpowiedniego dostosowania organizacji pracy. Wszystkie firmy doświadczające spadku aktywności mogą zastosować skrócony czas pracy. Przewidywane jest również wsparcie dla
pracowników będących rodzicami dzieci poniżej 16. roku życia, których dotknęło zamknięcie szkół i przedszkoli – będą oni korzystać z zasiłków chorobowych.

„Biznes w czasach zarazy”, czyli działania osłonowe państw- pieniądze, waluta euro, monety i bilony na biurku

HISZPANIA – pomoc dla biznesu: MŚP i samozatrudnionych (relacja Miriam Pinto Lomena, CEOE)

Organizacja CEOE (Confederacion Espanola de Organizaciones Empresariales) przedstawiła rządowi Hiszpanii listę oczekiwań firm członkowskich zmagających się z sytuacją kryzysową. Zakres dotyczył płynności (szybkie mechanizmy wsparcia dla MŚP i samozatrudnionych), tymczasowych zwolnień z procedur (uproszczenie i usprawnienie), składek społecznych (zawieszenie obowiązku płatności), telepracy (usprawnienie wdrażania), płatności podatków (automatyczne i nieoprocentowane odroczenia oraz gwarancji publicznych (usprawnienie dostępu do kredytów).
13 marca br. przyjęto pierwszy plan pomocy z budżetu państwa. Przewidziano m.in. pomoc w wysokości 14,4 miliarda EUR dla MŚP i samozatrudnionych oraz 3,8 miliarda EUR dla systemu opieki zdrowotnej – nie jest ona jednak wystarczająca. 18 marca rząd hiszpański zmobilizował dodatkowe środki w wysokości 200 miliardów EUR (20 proc. PKB Hiszpanii).
Podkreślono, że problemem w Hiszpanii są też znaczące braki w środkach ochrony osobistej, która jest niezbędna dla sklepów. Dodatkowe wyzwanie to telepraca, w szczególności wymogi sprzętowe, wydajność, raportowanie czasu pracy.

SZWAJCARIA – recesja w ubezpieczeniach społecznych (relacja Blaise Matthey, FER)

Rząd Szwajcarii na poziomie federalnym podejmuje minimalne środki. W najbliższych 3 miesiącach nastąpi recesja w ubezpieczeniach społecznych. Na złagodzenie skutków społecznych pandemii rząd przeznaczy 10 miliardów CHF. Ponadto okazuje się, że fundusze zatrudnienia nie zapewnią wystarczającej pomocy.
Organizacja FER (Federation des Entreprises Romandes) skupia się na negocjacjach z rządem swojego kraju. W związku chce niezwłocznie przyjąć rozwiązania najlepsze dla szwajcarskiego biznesu.

AUSTRALIA – duża elastyczność australijskich pracodawców ( relacja Scott Barklamb, ACCI)

Australia przechodzi najgorszy kryzys od 1997 r., co wynika także z konsekwencji niedawnych pożarów, które pustoszyły kraj. Środki ograniczające dotknęły biznes m.in. handel detaliczny, transport, organizację masowych wydarzeń. Ponadto biznes reorganizuje swoją pracę w kierunku pracy zdalnej. Obserwuje się dużą elastyczność pracodawców, co do miejsca i czasu pracy (praca zmianowa, korzystanie z urlopów, niestandardowe formy pracy).
Australijska Izba Przemysłowo-Handlowa (ACCI) opracowała dla swoich członków „Employer Guide” – przewodnik, w którym odpowiadają na pytania stawiane przez ich członków. W tym celu Izba organizuje regularnie konferencje tematyczne. W związku z tym po kataklizmie pożarów zastosowano zwolnienie z opłat członkowskich w lokalnych organizacjach zrzeszających przedsiębiorców.

Źródło: pracodawcyrp.pl